balancescore card

Balanced scorecard เป็นเครื่องมือทางด้านการจัดการสำหรับองค์กรยุคใหม่ ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้บริหารของหลายองค์กรว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ เพราะทุกองค์กรต่างก็ต้องการระบบวัดผลที่มีประสิทธิภาพมากกว่ารายงานผลการดำเนินงานเพียงในระยะสั้นๆ  นอกจากนี้ Balanced Scorecard ยังช่วยให้การวัดผลสามารถทำได้อย่างเป็นรูปธรรม  ชัดเจน และเป็นธรรมกว่าการประเมินแบบเดิมๆ ที่หลายครั้งตกอยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกและไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นตัวเลขได้

ที่ผ่านมาเราอาจละเลยความสำคัญของการวัดผลงานด้านอื่นๆ โดยมุ่งเน้นเพียงการผลิตและขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งมักจะเป็นเป้าหมายในระยะสั้น   แต่การเตรียมตัวเพื่อการเติบโตในระยะยาวเป็นหน้าที่ของหน่วยงานวิจัยและพัฒนา แต่มักถูกมองว่าเป็นส่วนที่มีแต่ค่าใช้จ่าย ไม่สร้างรายได้ เช่นเดียวกันกับหน่วยงานสนับสนุน (Support) อาทิ  IT, Finance & Accounting, Supply Chain, Production หากจะวัดผลหน่วยงานเหล่านี้ด้วยความสามารถในการสร้างรายได้ในระยะสั้น เหมือนหน่วยงานขายและฝ่ายการตลาด คงจะไม่เป็นธรรมแน่ๆ  ในทางกลับกัน  หากให้แต่ละหน่วยงาน ต่างคนต่างมีเป้าหมายโดยยึดถือตัววัดผล (KPI : Key Performance Indicator) ของตนโดยไม่สนใจเป้าหมายหลักขององค์กร หรือ ไม่มีการเชื่อมโยงเป้าหมายเข้าด้วยกัน   เราลองมาดูตัวอย่างต่อไปนี้

§        ฝ่ายขายเน้นทำยอดด้วยสินค้าราคาถูก margin ต่ำ  และยอดขายส่วนใหญ่ของบริษัทก็อิงอยู่บน กลุ่มสินค้าประเภทนี้  แต่ trend ในอนาคตอันใกล้  สินค้ากลุ่มนี้กำลังจะตกรุ่น

§        ฝ่ายการตลาดก็ enjoy กับยอดขายที่เติบโตขึ้นผ่านตัวแทนจำหน่าย โดยไม่ได้เตรียมการเรื่องสินค้าใหม่และการสร้าง brand มากนัก  เพราะงบการตลาดถูกลดทอนลงจากฝ่ายบัญชี

§        ฝ่ายผลิตก็มีเป้าหมายในการผลิตให้เต็มประสิทธิภาพเครื่องจักร   และฝ่ายจัดซื้อก็เผลอไปสั่งวัตถุดิบมาตุนไว้เกินจำเป็น  เพราะเห็นว่าได้ราคาต้นทุนต่ำซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของตน  แต่ไม่ทราบว่าสินค้าที่จะใช้วัตถุดิบนี้ กำลังตกรุ่นในอีกไม่เกิน 6 เดือนข้างหน้า


ทั้งๆ ที่ทุกฝ่ายในองค์กรต่างคนต่างทำตามเป้าหมายของตนอย่างถูกต้อง แต่บริษัทใกล้เจ๊ง เพราะเหตุใด ?

ใช่แล้วครับ  เหมือนวงดนตรีที่ขาด Conductor เป้าหมายของแต่ละฝ่ายไม่ได้ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายหลัก คือ "การเติบโตอย่างยั่งยืน" แนวคิดของ Balanced Scorecard ซึ่งครอบคลุมมุมมองทั้ง 4 ด้านขององค์กร และ 3 มิติของเวลา จึงถูกพัฒนาขึ้น    โดย Robert S. Kaplan และ David P. Norton ที่เสนอผ่าน Harvard Business Reviews ในปี 1992


balanced_scorecard.jpg

ยังจำภาพข้างล่างนี้จากบทความ  กลยุทธ์เพิ่มกำไร กับ Performance Management ในตอนที่แล้วอยู่ได้มั้ยครับ  ใช่แล้วครับ    Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือวัดผลตัวหนึ่ง  ที่สะท้อนการทำงานและเชื่อมโยงทุกทีมเข้าด้วยกัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันซึ่งก็คือ  "การเติบโตอย่างยั่งยืน"   แต่ทั้งนี้คงต้องทำควบคู่กันไปกับ "การพัฒนาขีดความสามารถ" ของคนในองค์กร  เพื่อไม่ให้พนักงานรู้สึกเครียดกับการเค้นผลงานของแต่ละคนออกมาโดยมีระบบตรวจสอบ ซึ่งก็คือ Balanced Scorecard   แต่ยังคงรู้สึกดีกับการได้พัฒนาตนเองผ่าน Competency Development & Training ขององค์กร ซึ่งเราจะมาดูกันต่อไป

_performance_management.jpg

ในฐานะนักธุรกิจที่เล็งเห็นถึงการเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กรเป็นหลัก  ก็ย่อมต้องยึดหลัก "Give and Take" เพื่อความสมดุล  โดย เปรียบการ  Take เสมือนสิ่งที่เราได้จากระบบ Balanced Scorecard จากพนักงาน แต่ก็ต้องไม่ลืม Give กลับคืนสู่คนในองค์กร เช่น พัฒนาขีดความสามารถ   ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  ตลอดจนการสร้างขวัญกำลังใจ    ด้วยนะครับ   แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

balance.jpg

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  กรุณาส่ง E-mail มาที่

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Know-How Square, the portal of business consultants in Performance Management, Marketing Services, Business Intelligence System, Training, CRM Solution

------------------------------------


( 1 Vote )Balance Scorecard
Related Articles - General Knowledge