มัทธิว 25: 14-16; 24-29

“อาณาจักรสวรรค์ยังจะเปรียบได้กับบุรุษผู้หนึ่งกำาลังจะเดินทางไกล

 


( 0 Votes )ทุนสำรองชีวิต
Related Articles - เอกสารโดย คุณพอล แมรี่