June 8
 

กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์

วันที่ 29 มกราคม 2015 มัทธิว 5: 7
......ผู้มีใจเมตตาย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา

ลูกา 6: 20-21, 36, 38
…...พระองค์ทอดพระเนตรบรรดาศิษย์ตรัสว่า
“ท่านทั้งหลายที่ยากจน ย่อมเป็นสุข
เพราะอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของท่าน
ท่านที่หิวในเวลานี้ ย่อมเป็นสุข เพราะทานจะอิ่ม
ท่านที่ร้องไห้ในเวลานี้ย่อมเป็นสุข เพราะท่านจะหัวเราะ

......จงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรง
พระเมตตากรุณาเถิด
.......จงให้ แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่าน ท่านจะได้รับ
เต็มสัดเต็มทะนานอัดแน่นจนล้น เพราะว่าท่านใช้ทะนานใดตวง
ให้เขา พระเจ้าก็จะทรงใช้ทะนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย”

 

ความดีตอบสนอง

   เมื่อปลายศตวรรษที่ 19 มีเด็กชายยากจนคนหนึ่ง เดินขายของตามบ้านเพื่อหารายได้สำหรับค่าเล่าเรียนของตน
วันหนึ่งเขาขายไม่ได้เลย และในกระเป๋ามีเงินเพียงเหรียญเดียวแค่สิบเซนต์ และขณะนั้นเขาก็หิวมากเพราะยังไม่ได้ทานอาหารเลยในวันนั้น เขาจึงคิดว่าคงต้องทำใจกล้าขออาหารประทังความหิวจากเจ้าของบ้านที่ตนกำลังจะเดินไปถึง เมื่อไปถึง นักเรียนยากจนคนนี้ก็เคาะประตู รอสักครู่ประตูก็เปิดออก และผู้ที่อยู่ข้างหน้าเป็นหญิงสาว อายุรุ่นราวคราวเดียวกับตน เธอถามชายหนุ่มว่าต้องการอะไร แทนที่จะขออาหารตามที่ตั้งใจไว้ เด็กหนุ่มกลับขอน้ำเปล่าเพียงหนึ่งแก้ว
หญิงสาวเดินเข้าบ้าน และสักครู่ก็นำน้ำนมหนึ่งแก้วใหญ่มาให้ ชายหนุ่มดื่มด้วยความกระหาย หลังจากดื่มจนหมดแก้ว
ก็กล่าวคำขอบคุณ และถามว่า เขาจะต้องชำระค่าน้ำนมแก้วนี้เท่าไร หญิงสาวตอบว่า คุณแม่ได้สอนไว้ว่า การทำความดีช่วยคนอื่น ไม่เรียกร้องการตอบแทน เด็กหนุ่มคนนี้จึงกล่าวคำอำลาหญิงสาวด้วยความกตัญญูรู้คุณ และรู้สึกมี
กำลังใจขึ้นมากที่จะเผชิญชีวิตที่ยากลำบากต่อไป

   เวลาผ่านไปนานหลายสิบปี ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้ส่งข่าวไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ประกาศหา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเฉพาะทางเพื่อรักษาหญิงสูงวัยคนหนึ่ง นายแพทย์คนหนึ่งได้รับข่าวนี้ และให้ความสนใจเป็นพิเศษ
เพราะที่ตั้งของโรงพยาบาลที่กำลังประกาศหาแพทย์นี้เป็นเมืองที่เขาคุ้นมาก

   คุณหมอคนนี้รีบเดินทางไปหาคนไข้คนนี้ และเมื่อพบกับผู้ป่วยหญิงสูงวัยคนนี้ คุณหมอก็จำได้ว่า เป็นหญิงสาวที่ให้นมหนึ่งแก้วแก่เขาเมื่อหลายสิบปีก่อน คุณหมอใช้ความสามารถอย่างถึงที่สุดรักษาจนหญิงสูงวัยหายป่วย และสามารถกลับบ้านได้ ขณะที่รอบิลค่ารักษา หญิงโชคดีที่หายป่วยก็กังวลว่าเธอคงต้องจ่ายค่ารักษาเป็นเงินจำนวน
มหาศาล เพราะโรคของเธอไม่ใช่โรคทั่วไป โรคของเธอเป็นโรคที่ไม่ค่อยเกิดกับใคร เธอเป็นคนป่วยหนึ่งในล้านที่ประสบ
โรคภัยนี้

   แต่สำหรับนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเฉพาะผู้นี้ กลับคิดอีกอย่าง เขาได้ให้พยาบาลและผู้บริหารฝ่ายการเงิน
ของโรงพยาบาลทำการรวบรวมค่าใช้จ่ายในการรักษา รวมทั้งค่าผ่าตัด ค่าวิชาชีพทั้งหมดมาให้เขา ซึ่งเมื่อรวมตัวเลขแล้ว
ก็ถือว่าสูงมาก เมื่อคุณหมอผู้รักษาได้รับเอกสารการเงินนี้แล้ว เขาก็เขียนข้อความบางอย่าง และลงชื่อ แล้วพับใส่ซอง
ให้พยาบาลนำไปให้ผู้ป่วยที่โชคดีหายจากโรคร้ายรายนี้

    เมื่อได้รับบิลแล้ว หญิงสูงวัยก็รู้สึกพรั่นพรึงในใจว่า ตนคงต้องอดออมเพื่อชำระค่ารักษานี้ตลอดชีวิตของเธอแน่ๆ เลย แต่เมื่อเธอเปิดซอง มองเห็นบิลใบสรุปปะหน้าที่ระบุตัวเลขที่สูงมาก เธอก็ต้องน้ำตาไหลด้วยความปลาบปลื้ม
ใจเพราะใต้ตัวเลขที่สรุปจำนวนนั้น มีข้อความเขียนว่า:
บิลนี้ไม่ต้องชำระ เพราะได้ชำระครบจำนวนแล้ว
ด้วยน้ำนมหนึ่งแก้วใหญ่ เมื่อหลายสิบปีก่อน


    ลงนาม คุณหมอ Howard Kelly
(เด็กชายหิวโซ ผู้ได้รับน้ำนมแก้วนั้น)

 

ปัจฉิมลิขิต

   เรื่องจริงเรื่องนี้ ถูกเล่าต่อๆ กันมาในประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วย
เนื้อหาจึงถูกเสริมแต่ง ดังปรากฎในโฆษณาของบริษัทแห่งหนึ่งในจอโทรทัศน์
ที่คุณหมอประจักษ์ อรุณทอง รักษาชายผู้สูงวัยเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยว ที่ช่วยเขาจากการ
ถูกจับเพราะไปขโมยของจากแม่ค้าในตลาด โดยชำระค่าของแทนให้ และมอบก๋วยเตี๋ยว
ให้เขาหนึ่งถุงเพื่อยังชีพ

 

ปัจฉิมลิขิต 2


   คุณหมอ Howard Atwood Kelly เกิดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1858
ที่เมือง Camden รัฐ New Jersey ได้รับการศึกษาทางแพทย์ที่ Penn’s Medical School
จบเป็นสูตินารีแพทย์ปี ค.ศ. 1882 และเริ่มงานที่โรงพยาบาลของคณะ Episcopal ในเมือง
Kensington ซึ่งในภายหลังเป็น Kensington Hospital ต่อมา Dr. Howard Kelly เป็น
หนึ่งในสี่นายแพทย์ที่เป็นผู้ก่อตั้งคณะแพทย์ศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Johns Hopkins

 


( 0 Votes )ความดีตอบสนอง