aug 4
 

กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์

วันที่ 22 มกราคม 2015 ลก. 3: 3-6
……ท่านยอห์นท่องเที่ยวไปทั่วบริเวณแม่น้ำจอร์แดน เทศน์สอนให้
รับพิธีล้างด้วยความทุกข์เสียใจ เพื่อจะพ้นบาป ตามที่มีบันทึกไว้ในหนังสือ
คำทำนายของท่านอิสยาห์ว่า นี่เป็นเสียงของผู้ที่ร้องในถิ่นกันดารว่า
จงตระเตรียมมรรคาของพระเจ้า จงถากถางมรรคานั้นให้เตียน ที่เป็นหลุมบ่อ
จะถูกกลบ ที่เป็นภูเขาเป็นเนินต้องปราบให้เรียบ ทางคดจะดัดให้ตรง
ทางขรุขระจะปราบให้เรียบ และทุกคนจะเห็นความรอดของพระเป็นเจ้า

...........เตรียมมรรคาของพระเจ้า ..........เตรียมมรรคาของพระเจ้า

 

ข้อรำพึงจากพระวรสาร

     ท่ามกลางเหตุการณ์บ้านเมืองที่กำลังดำเนินการค้นหาแนวทางปฏิรูปในด้านต่างๆ ไม่ว่าด้านการปกครองบ้านเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านจริยธรรม ศีลธรรม ด้านความอยุติธรรม ตลอดจนความยากลำบากในการดำเนินชีวิตประจำวันที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้นั้น แต่ละคนคงต้องยอมรับว่ามีผลกระทบตัวเราเองแน่นอน มากบ้าง น้อยบ้าง จึงเป็นโอกาสดีที่เราจำต้องมองตัวเราเอง พิจารณาตัวเราเองในด้านต่างๆ ตามไปด้วย ที่บอกว่าเป็นโอกาสดีก็เพราะว่านี่คือ “สัญญาณแห่ง กาลเวลา” (SIGN OF THE TIME) ในเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ ประเทศของเรา กับสังคมของเรา กับบริษัทที่ทำงานของเรา กับครอบครัวของเรา กับตัวเรา ล้วนเป็นการ “บอกกล่าว” อะไรบางอย่างกับตัวเรา เป็นตัวเราเองที่จะต้องมอง ต้องดู ต้องอ่าน สัญญาณนี้ให้ออก ให้เข้าใจ เพื่อจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย ที่มีประโยชน์ ซึ่งตามภาษาของคาทอลิกเรา เรียกว่า “การกลับใจ”
(METANOIA)

     การกลับใจของเรานี้ ไม่จำเป็นเสมอไปที่จะต้องเป็นรายการที่ใหญ่โต เราสามารถกลับใจได้ในทุกเรื่องทั้งเรื่องเล็ก กลาง ใหญ่ และทุกเมื่อ ทุกเวลา เพียงแต่ว่าเราจะเอาจริงเอาจังกับตัวเราเองไหม อย่างไร และตั้งใจมากน้อยเพียงไหน เราจะเริ่มกลับใจในเรื่องอะไรได้บ้าง:


SEVEN EVILS
(that destroy not only individual persons but also entire countries)


1. Politics without Principle                       2. Pleasure without Conscience
    การเมือง ที่ไร้ หลักการ                                     การแสวงหาความสุข ที่ไร้ มโนธรรม

3. Wealth without Work                             4. Knowledge without Character
    ความมั่งมี ที่ไร้ การทำงาน                                 ความรู้ ที่ไร้ แก่นสาร

4. Business without Morality                      6. Science without Humanity
    ธุรกิจ ที่ไร้ ศีลธรรม                                           วิทยาการ ที่ไร้ มนุษยธรรม

7. Worship without Sacrifice
    การบูชา ที่ไร้ การเสียสละ


(มหาตมะ คันธี)


( 0 Votes )SIGN OF THE TIME
Tags:     SIGN OF THE TIME