June 2.
 

กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์

วันที่ 15 มกราคม 2015 มธ.1: 23

......หญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์ และจะคลอดบุตรชาย ซึ่งจะได้รับนามว่า “อิมมานูเอล” แปลว่า “พระเจ้าทรงสถิตกับเรา”

 

มธ.16: 26-27

……มนุษย์จะได้ประโยชน์อันใดในการที่ได้ทั้งโลกเป็นกำไร แต่ต้อง
สูญเสียชีวิต มนุษย์จะต้องให้สิ่งใดเพื่อแลกกับชีวิตที่สูญเสียไปนั้นให้กลับ
คืนมา? บุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จกลับมาในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดาพร้อม
กับบรรดาทูตสวรรค์ เมื่อนั้นพระองค์จะประทานบำเหน็จรางวัลแก่ทุกคนตาม
ความประพฤติของเขา

 

    กษัตริย์องค์ใหม่ของอาณาจักรแห่งหนึ่ง ต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าพระองค์สนใจในความเป็นอยู่ของประชาชน ของตน จึงให้เสนาบดีไปค้นหาผู้ที่ยากจนที่สุด เพื่อพระองค์เองจะไปรับประทานอาหารที่บ้านครอบครัวนั้นด้วย

    เสนาบดีก็สามารถค้นหาครอบครัวที่ยากจนที่สุดได้ไม่ยากนัก จึงกราบทูลพระมหากษัตริย์ และแจ้งแก่ครอบครัว
ที่ยากจนนั้นถึงพระประสงค์ของกษัตริย์ของตน..... เมื่อได้รับแจ้งถึงวันที่กษัตริย์จะเสด็จเยี่ยม ครอบครัวนั้นก็ขอเสนาบดี
ให้กราบทูลให้พระองค์ชะลอไว้ก่อน เพราะตนเองต้องการเตรียมบ้าน เตรียมห้อง เตรียมทุกอย่างให้ดีขึ้นเพื่อสมศักดิ์ศรี
ของกษัตริย์

    เวลาผ่านไป กษัตริย์ก็ร้อนพระทัย ให้เสนาบดีไปติดตามเร่งที่จะเสด็จเยี่ยม แต่ทุกครั้งก็จะได้รับคำตอบขอชะลอ
ไว้ก่อน เพราะบรรดาสมาชิกของครอบครัวยากจนนั้นต่างยังขยันขันแข็งเตรียมบ้านของตน พวกเขายังได้ขอให้เพื่อนบ้านของเขามาช่วยด้วย จัดห้องโน้น ห้องนี้ ขยายโน่น ขยายนี่ ขอยืมเงินจากเพื่อนบ้านที่จะไปซื้อของตกแต่งบ้าน
ซื้อเฟอร์นิเจอร์ ติดผ้าม่าน ปูพรม ฯลฯ เพื่อให้สมเกียรติแก่กษัตริย์ที่จะเสด็จมาเยี่ยม...... จนบ้านที่ซอมซ่อของตน
บัดนี้กลายเป็นคฤหาสน์ย่อมๆ หลังหนึ่ง.....

    ส่วนกษัตริย์ก็ได้แต่เฝ้ารอ และเมื่อได้รับรายงานถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระองค์ก็เศร้าพระทัย เพราะความ
ปรารถนาที่พระองค์จะสัมผัสกับความยากจนของประชากรของพระองค์นั้น ไม่สามารถบรรลุพระประสงค์ของ
พระองค์ได้…… ครอบครัวที่ยากจนที่สุดของอาณาจักรรายนี้ บัดนี้กลายเป็นครอบครัวที่ถูกวัตถุนิยม บริโภคนิยมครอบงำแล้ว….

    องค์พระเยซูคริสตเจ้าทรงต้องการเป็น “อิมมานูเอล” – “พระเจ้าทรงสถิตกับเรา” จริงๆ ทุกคน ทุกวัน การตั้งศีลมหาสนิทและมอบพระองค์เองทั้งกาย โลหิต จิตวิญญาณแก่เราเป็นพยานแห่งความรักนี้เป็นอย่างดี พระองค์ต้องการ
“เสด็จมาสถิตกับเรา” อย่างที่เรา “เป็น” (being) โดยไม่คำนึงถึงเรื่อง “มี” (having) ถึงแม้เราจะต่ำต้อย อนาถา ยากจน
อดอยาก สิ้นเนื้อประดาตัวเพียงใดก็ตาม.....

   เปรียบเสมือนห้องรับแขกในบ้าน ที่มีห้องรับแขกก็เพื่อไว้รับแขก จึงจำเป็นต้องมีที่ว่างพอที่จะให้แขกเดินเข้า
มาได้ มีเฟอร์นิเจอร์เท่าที่จำเป็นสำหรับให้แขกนั่ง...... แต่ถ้าห้องรับแขกนี้กลับเต็มไปด้วยเก้าอี้นั่ง โต๊ะกลาง โต๊ะชา
โต๊ะกาแฟ โต๊ะข้าง เตียงนั่งเล่น ตู้โชว์ของ เครื่องวิทยุ ทีวี และ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ จนเต็มห้อง..... และเรายังจะเรียกห้องนี้
ว่าเป็นห้องรับแขกหรือ...... คงเป็นห้องเก็บของมากกว่า.....

เช่นกัน องค์พระเยซูคริสตเจ้าทรงต้องการมาเยี่ยมเราอย่างที่เรา “เป็น” (being) โดยไม่คำนึงถึงเรื่องที่เรา
“มี” (having)….. พวกเราจงต้อนรับพระองค์ทุกวันเถิด โดยเฉพาะทางศีลมหาสนิท (Eucharist)


( 0 Votes )กษัตริย์องค์ใหม่ของอาณาจักรแห่งหนึ่ง
Related Articles - เอกสารโดย คุณพอล แมรี่