Jan 1
 


กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์

วันที่ 11 กันยายน 2014 ลูกา 13: 6-9

……พระเยซูเจ้าตรัสเป็นอุปมาเรื่องนี้ว่า “ชายผู้หนึ่งปลูกต้นมะเดื่อ
เทศต้นหนึ่งในสวนองุ่นของตน เขามามองหาผลที่ต้นนั้น แต่ไม่พบ จึงพูดแก่
คนสวนว่า ‘ดูซิ สามปีแล้วที่ฉันมองหาผลจากมะเดื่อเทศต้นนี้ แต่ไม่พบ
จงโค่นมันเสียเถิด เสียที่เปล่าๆ’ แต่คนสวนตอบว่า ‘นายครับ ปล่อยมันไว้
ปีนี้อีกสักปีหนึ่งเถิด ผมจะพรวนดินรอบต้นใส่ปุ๋ย ดูซิว่าปีหน้ามันจะออกผล
หรือไม่ ถ้าไม่ออกผล ท่านจะโค่นทิ้งเสียก็ได้’“

 

ชีวิตคนเรามีเวลาของมัน

     คนเรามักคิดง่ายๆ ว่า เพื่อให้งานเสร็จเร็วขึ้น ก็เพิ่มคนงาน หรือเพิ่มเงินทุน และนี่เป็นทฤษฎีที่นายใหญ่ยัดเยียดให้ข้าพเจ้าเพื่อเร่งการค้นคิดเครื่องสมองกล (computer) เมื่อห้าสิบปีก่อนโน้น....... ข้าพเจ้าจำได้ว่า นายใหญ่พูดเปรียบ เทียบว่า ในเมื่อคน 10 คน สามารถขุดคูได้ยาว 100 เมตรในหนึ่งวัน ก็เพิ่มคนเป็น 20 คน เราก็จะได้คูยาว 200 เมตร

     ข้าพเจ้ายังจำได้ว่า ข้าพเจ้าให้เหตุผลกลับไปว่า “นี่ไม่ใช่เป็นงานเกี่ยวกับการใช้แรงงาน แต่เป็นงานเกี่ยวกับการฟักไข่มากกว่า แม่ไก่จะต้องใช้เวลา 3 สัปดาห์ที่จะฟักไข่ให้เป็นตัว ถ้าใช้แม่ไก่สองตัวนั่งฟักไข่กองเดียวกัน มันจะไม่สามารถฟักไข่ให้เป็นตัวในระยะสั้นลงสองเท่า เหลือหนึ่งสัปดาห์ครึ่ง.....งานของผมเป็นงานฟักไข่ ไม่ใช่งานขุดดินครับ!!!”

     ในชีวิตคริสตชนก็เช่นกัน เราต้องร่วมมือกับพระเจ้าจัดเวลาที่จะให้พระพรที่พระองค์ประทานให้เราด้วยความรัก ได้ฟักตัวหยั่งรากลึกลงในชีวิตของเรา เพื่อให้เมล็ดแห่งคุณธรรมต่างๆ ที่พระองค์หว่านในจิตวิญญาณของเราได้เจริญ เติบโต แสดงผลอันดีงามออกมาเพื่อผู้อื่น และเพื่อสภาพสังคมส่วนรวมจะสวยงามสมกับเป็นพระอาณาจักรที่พระองค์หวังให้เรามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ในโลกชุมชนสังคมที่เราใช้ชีวิตประจำวัน และนั่นแหละทุกวันของชีวิตของเราจึงจะเป็นเวลาของพระเจ้า (Kairos)


( 0 Votes )ชีวิตคนเรามีเวลาของมัน