aug 4
 
 

กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์

วันที่ 26 มิถุนายน 2014 ลก. 9: 18-21

…….วันหนึ่ง พระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่เพียงพระองค์เดียว
บรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้า พระองค์จึงตรัสถามเขาว่า “ประชาชนว่าเราเป็นใคร”
เขาทูลตอบว่า “บ้างว่าเป็นยอห์นผู้ทำพิธีล้าง บ้างว่าเป็นเอลียาห์ บ้างว่าเป็น
ประกาศกในอดีตคนหนึ่งซึ่งกลับคืนชีพ” พระเยซูเจ้าตรัสถามเขาว่า “ท่านล่ะ
ว่าเราเป็นใคร” เปโตรทูลตอบว่า “พระองค์คือพระคริสต์ของพระเจ้า”
พระองค์จึงทรงกำชับบรรดาศิษย์มิให้พูดเรื่องนี้แก่ผู้ใด

 

วันที่ 29 มิถุนายน
วันสมโภชน์นักบุญเปโตร และ เปาโล

 


แบ่งปันพระวรสาร วันที่ 26 มิถุนายน 2014 

Just Think
you’re here not by chance
but by God’s choosing.
His hand
formed you
and made you the person you are.
He compares you to no one else –
you are
one of a kind.
You lack nothing
that His grace can’t give you.
He has allowed you to be here
at this time in history.
To fulfill
His special purpose
for this generation
- Roy Lessin

 


ทุกคนมี Character ในตัว

ช่างแกะสลักหินชื่อ Gutzon Borglum นอกจากจะเป็นผู้แกะสลัก profile ของประธานาธิบดี 4 คนที่ Mount Rushmore รัฐเซาท์ดาโกต้าแล้ว ยังเป็นผู้แกะสลัก bust ของประธานาธิบดี Lincoln ที่ตั้งเป็นอนุสาวรีย์ที่ตึกรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา ที่กรุง Washington DC ด้วย

มีเรื่องเล่าว่า ขณะที่ Borglum กำลังใช้สิ่ว ใช้ฆ้อน ตอกสะกัดหินที่ไม่ต้องการออกจากหินก้อนใหญ่ มีเด็กหญิงตัวเล็กๆ เข้ามาแวะชมห้อง studio ของเขา และทำตาโตด้วยความอัศจรรย์ใจเมื่อเธอเห็น profileของ Lincoln เริ่มโผล่ออกจากหินก้อนใหญ่ และถาม Borglum ว่า “นั่นประธานาธิบดี Lincoln ใช่ไหมค๊ะ?” นักแกะสลักผู้ลือชื่อตอบว่า “ใช่แล้ว หลานรัก” เด็กหญิงถามต่อว่า “แล้วลุงรู้ได้อย่างไรว่า ท่านอยู่ข้างในนั้นล่ะค๊ะ?!!!!!”

ชีวิตของมนุษย์เราทุกคนก็เช่นกัน พระเจ้าทรงสร้างเราแต่ละคนด้วยความรักของพระองค์ และทรงมอบ “พระพรอันเป็นเอกลักษณ์” แก่เรา เพื่อเราจะได้เป็น “บุคคลที่พระองค์สร้างให้เราเป็น” (to be the one God has created
us to be)แบ่งปันพระวรสาร วันที่ 26 มิถุนายน 2014 


ชีวิตที่แท้จริง

และในที่ซึ่งพระเจ้าได้เป็นที่ประจักษ์เท่านั้น ชีวิตที่แท้จริงจึงจะเริ่มต้นได้ เมื่อเขาได้พบกับพระเจ้า
ทรงชีวิตในพระคริสตเจ้าเท่านั้น เราจึงจะรู้จักว่า ชีวิตคืออะไร เราไม่ได้เป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ
หรือไร้ความหมายของวิวัฒนาการของโลกมนุษย์
เราแต่ละคนเป็นผลจากพระดำริของพระเจ้า
เราแต่ละคนมาจากพระประสงค์ของพระองค์
เราแต่ละคนเป็นที่รักของพระองค์
เราแต่ละคนเป็นบุคคลที่จำเป็น (ในแผนการของพระเจ้า)
ไม่มีอะไรจะงดงามไปกว่าการได้รู้สึกว่าได้รับอะไรแปลกใหม่ที่ไม่ได้คาดฝัน
ในพระวรสารจากการที่ได้พบพระคริสต์
ไม่มีอะไรจะงดงามไปกว่าการได้รู้จักพระองค์
และได้พูดจาแบ่งปันให้ผู้อื่นได้ฟังถึงมิตรภาพที่เรามีกับพระองค์

(สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16)

จงเคารพศักดิ์ศรีมนุษย์ของทุกคนที่เราพบปะ ที่เรามีความสัมพันธ์ด้วย ไม่ว่า เขา/เธอ
จะมีเชื้อชาติอะไร สัญชาติประเทศใด ผิวสีอะไร เพศอะไร มีความเชื่อศาสนาใด ฐานะทางสังคม
ระดับใด? ฯลฯ ความแตกต่างเหล่านี้ทำให้โลกมนุษย์หลากหลายมีสีสัน งดงาม สวยงามมากขึ้น
และทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกสภาพของโลกมีคุณค่าด้วยกันทั้งนั้น
- Bertran Scott


( 0 Votes )ทุกคนมี Character ในตัว