aug 4
 

กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์

วันที่ 29 พฤษภาคม 2014 1 โครินธ์ 9: 23-27

.......ข้าพเจ้าทำทุกอย่างเพราะเห็นแก่ข่าวดี เพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วน
รับพระพรจากข่าวดีนี้ร่วมกับเขาเหล่านั้นด้วย ท่านไม่รู้หรือว่า คนที่วิ่งแข่งใน
สนามกีฬา ทุกคนวิ่งก็จริง แต่มีเพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัล ท่านจงวิ่งเช่นนั้น
ด้วยเพื่อชิงรางวัลให้ได้ นักกีฬาทุกคนที่เข้าแข่งขันย่อมบังคับตนเองอย่าง
เคร่งครัด เพื่อจะได้รับมงกุฎใบไม้ที่ร่วงโรยได้ แต่ทำเช่นนี้เพื่อจะได้รับมงกุฎ
ที่ไม่มีวันร่วงโรย ดังนั้นข้าพเจ้าจึงวิ่งแข่งอย่างมีจุดหมาย ข้าพเจ้ามิได้ชก
อย่างคนชกลม แต่ข้าพเจ้าเคร่งครัดต่อร่างกายเพื่อบังคับให้ร่างกายอยู่ใต้
อำนาจของข้าพเจ้า ด้วยเกรงว่าหลังจากที่ได้เทศน์สอนคนอื่นแล้ว ข้าพเจ้า
อาจถูกตัดสิทธิเพราะผิดกติกา

 

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

ในเดือนกันยายน Diana Nyad เป็นสตรีคนแรกที่ว่ายน้ำข้ามทะเลระหว่าง กรุง Havana เมืองหลวงของคิวบา และ Key West รัฐฟลอริด้าของสหรัฐอเมริกาได้ (ระยะทางยาว 180 กม.) เธอทำสถิติโดยใช้เวลาไม่ถึง 53 ชั่วโมง และที่สำคัญกว่านั่นคือ ไม่ต้องใช้กรงเหล็กกันฉลามล้อมรอบตัวเธอขณะว่ายน้ำข้ามช่องแคบนั้น

เหตุการณ์ที่น่าประทับใจ ไม่ใช่อยู่ที่ความสำเร็จของการว่ายข้ามทะเลนี้ของเธอ แต่อยู่ที่ความพยายามของ Diana Nyad เพราะก่อนที่เธอจะทำสำเร็จครั้งนี้ เธอได้พยายามมาก่อนถึง 4 ครั้งในระยะเวลาถึง 30 ปี

Diana พยายามครั้งแรกเมื่ออายุเพียง 30 ปี แต่ไม่สามารถว่ายน้ำข้ามทะเลได้สำเร็จ เธอพยายามใหม่อีกสามครั้งในช่วง 3 ทศวรรษ สาเหตุที่ไม่สำเร็จปัญหาอยู่ที่ภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวยและถูกแมงกะพรุนพิษต่อย แต่อย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวแต่ละครั้งกลับทำให้เธอมุมานะมุ่งมั่นมากกว่าเดิม จนในที่สุดเธอก็ทำสำเร็จเมื่อเธออายุ 64 ปี

Diana Nyad กล่าวขณะรับรางวัลว่า “ดิฉันไม่อยากถึงบั้นปลายของชีวิต โดยไม่ได้ทำให้ทุกวันของชีวิตดิฉันเต็มเปี่ยมด้วยคุณค่าที่พระเจ้ามอบให้”

ชีวิตของคริสตชนทุกคนก็คงเป็นเช่นเดียวกับ Diana Nyad คนนี้ แต่แทนที่จะเป็นการว่ายน้ำข้ามช่องแคบ
ข้ามทะเลระหว่าง Havana กับชายฝั่ง Florida กลับเป็นการว่ายวนในหน้าที่การงานสาขาอาชีพของตนตามกระแสเรียกของตน ซึ่งในสภาพตามความเป็นจริงของชีวิตก็เต็มไปด้วยความยุ่งยากลำบากของชีวิตมากมาย และนี่แหละคือสภาพของจริงแห่งชีวิตที่เราต้องฟันฝ่า ต้องต่อสู้ ต้องมุ่งมานะอดทนรวมพลังจากพระพรต่างๆ ที่พระเจ้าประทานให้เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคชีวิตเหล่านี้

ผลที่ได้จากการเผชิญการทดสอบนี้ การต่อสู้กับการประจญเหล่านี้ จะนำเราพบกับความรักของ
พระเจ้าในที่สุด ตามถ้อยคำของคุณพ่อ Donald Haggerty ดังต่อไปนี้:

 

ผู้ที่เหน็ดเหนี่อย จงมาหาฉัน


ในความทุกข์ทรมานมีความปรารถนาและการแสวงหาพระเจ้าซ่อนไว้อยู่เสมอ ขณะที่ชีวิตมืด มนในความทุกข์เราดิ้นรนหวังว่าพระเจ้าจะปรากฎองค์ หรือเรามั่นใจว่าพระองค์จะทรงยื่นพระหัตถ์มาทำอะไรบางอย่าง แต่ในขณะเดียวกันขณะที่การทดลองนี้ยืดยาวนานอย่างไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไร ความหมดหวังก็เริ่มคืบคลานเข้ามาในใจของเรา เราไม่รู้ว่าความหวังแรกๆ ที่เรามีมันค่อยๆ จางหายไปได้อย่างไร ความคาดหวังว่าพระองค์จะมาช่วยเริ่มเลือนลางกลับมีความกลัวเข้ามาแทนที่ ความช่วย เหลือจากพระเจ้าที่เราหวังว่าจะมาตามกาลเวลากลับไม่มาตามที่คาดหวังไว้ ความทุกข์ทรมานที่ยังคงคุกคามเราอยู่อย่างไม่สิ้นสุดเช่นนี้ ทำให้เรารู้สึกว่าพระเจ้าไม่ได้พระวรสารวันที่ 29 พ.ค. 2014 

อยู่กับเราแล้ว หรือไม่ก็ทำให้เราคิดว่านี่อาจจะเป็นการทำโทษของพระองค์กับความผิดของเรา ความรู้สึกว้าวุ่นนี้ผลักดันให้เราแสวงหาคำมั่นสัญญาใหม่ในพระเจ้า (reassurance in God)

ในการดิ้นรนแสวงหาพระเจ้าในการถูกประจญของเราต่อคำถามที่ว่า “พระเจ้าอยู่ไหน?” เราอาจ หลงทางในซอยแคบๆ แห่งชีวิตของเราทำให้เราหดหู่ในความผิดของตน ในความเหลวแหลกของตน แต่เราต้องไม่สิ้นหวัง การถูกประจญนี้ควรเสริมสร้างความเชื่อความวางใจในพระเจ้าของเราว่า พระเจ้าต้องการมอบความรักให้แก่เราโดยผ่านความทุกข์ยากนี้

เมื่อใดที่เรารู้สึกหรือคิดว่าพระเจ้ากำลังหลบซ่อนอยู่ เมื่อนั้นเราควรปลุกความเชื่อของเราให้มีชีวิตชีวาขึ้น ไม่ว่าเราจะโดดเดี่ยวเดียวดายถูกปล่อยอ้างว้างไม่สามารถสัมผัสการประทับของพระเจ้ากับเราเลยก็ตาม ณ ขณะ นั้นนั่นเองความเชื่อของเราจะถูกทดสอบอย่างรุนแรงเพื่อจะยังยืนหยัดมั่นคงว่า ไม่ว่าพายุการประจญจะรุนแรงสักเพียงใดก็ตาม เรายังรู้แจ้งแก่ใจอย่างแน่นอนว่าพระองค์ยังทรงประทับอยู่กับเราเสมอ ตลอดไป

- คุณพ่อ Donald Haggerty
พระสงฆ์แห่ง Capuchin Institute of Philosophy
& Theology ในประเทศ Ethiopia
หนังสือมิสซาประจำวันพุธ 11 ธ.ค. 2013 - Magnificat


( 0 Votes )ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น