oct 1
 
 


กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์

วันที่ 27 มีนาคม 2014 มก. 4: 26-29

…..พระองค์ยังตรัสอีกว่า “พระอาณาจักรของพระเจ้ายังเปรียบ
เสมือนคนที่นำเมล็ดพืชไปหว่านในดิน เขาจะหลับหรือตื่น กลางคืนหรือ
กลางวันเมล็ดนั้นก็งอกงามเติบโตขึ้น เป็นเช่นนี้ได้อย่างไรเขาไม่ทราบ
ดินนั้นมีพลังให้เกิดผลในตนเอง ครั้งแรกก็เป็นลำดับ แล้วก็ออกรวง
ต่อมาก็มีเมล็ดเต็มรวง เมื่อข้าวสุกเกิดผลแล้ว เขาก็ใช้คนไปเก็บเกี่ยวทันที
เพราะถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว”

 

 

ข้าพเจ้าเชื่อในการหว่านเมล็ดพันธุ์

ข้าพเจ้าเชื่อว่า นี่คือช่วงเวลาที่สวยงามและน่าชื่นชมของโลก ที่พระอาทิตย์ทอแสงสว่างสดใสไปยัง
ใบไม้ใบหญ้า เปรีบประดุจพระเจ้าที่กำลังประทานพระจิตแห่งความรักมาในชีวิตข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเชื่อว่า พระวาจาพระเจ้าได้ถูกปลูกฝังในชีวิตข้าพเจ้าบ่อยๆ แต่เป็นเพราะบุคคลอื่นต่างหาก
ที่ได้รับเมล็ดพระวาจานี้ด้วยดินที่ดีที่พร้อมจึงเก็บเกี่ยวผลและมาแบ่งปันแก่ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเชื่อว่า การเรียกให้เป็นผู้หว่านพระวาจาพระเจ้า เป็นพระพรและสิทธิพิเศษซึ่งไม่มีใครเลย
ที่จะกล้ากล่าวว่า ตนเองสมควรกับหน้าที่นี้ นี่เป็นของขวัญที่พระเจ้ามอบให้โดยพระองค์ไม่เรียกร้องตอบแทน ใดๆ นี่เป็นพันธกิจที่เราควรรำลึกถึงด้วยความกตัญญูตลอดเวลา

ข้าพเจ้าเชื่อว่า สิ่งใหญ่โตสามารถมาจากเมล็ดที่เล็กที่สุด ที่ถูกปลูกด้วยความรัก และด้วยการดูแลอย่าง
อ่อนหวานในหัวใจของผู้อื่น

ข้าพเจ้าเชื่อว่า เป็นพระเจ้าคนเดียวเท่านั้นที่จะทราบว่า อะไรจะงอก อะไรจะแตกใบอ่อนสีเขียว
จากพระวาจาพระเจ้าที่ถูกหว่านโดยพันธกิจของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอเพียงได้รับรู้ว่า ข้าพเจ้าได้พยายาม
อย่างดีที่สุดด้วยพระหรรษทานของพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้หว่านปฐม

ข้าพเจ้าเชื่อว่า สถานภาพชีวิตแม้ที่เล็กน้อยแทบจะไม่มีความหมายอะไร สามารถเป็นเมล็ดพันธุ์แห่ง
พระพรต่างๆ จากพระได้ และด้วยพระพรนั้น ความเชื่อที่ลึกซึ้งมากขึ้นสามารถหยั่งรากและเจริญเติบโตในผืน
ดินธรรมดา

ข้าพเจ้าเชื่อว่า เมล็ดจำเป็นต้องตายก่อน ก่อนที่มันจะมอบตัวทั้งหมดสำหรับชีวิตใหม่ หัวใจทุกดวง
จำต้องมีเวลาที่จะฟักตัว มีเวลาแห่งความมืดมน ก่อนที่การเก็บเกี่ยวที่ศักดิ์สิทธิ์จะมาถึงในอนาคต

ข้าพเจ้าเชื่อว่า จะต้องใช้ความอดทนในการหว่านเมล็ด ที่จะมอบมันแก่หัวใจของโลก ที่ปล่อยให้มัน
ฝังรากและเจริญเติบโตในเวลาอันควร

ข้าพเจ้าเชื่อว่า ชีวิตของข้าพเจ้าจะรู้จักฤดูแห่งความหวัง จะพบดอกไม้เมื่อน้ำแข็งและหิมะละลาย
จะพบความเขียวและการเจริญเติบโตหลังจากฤดูหนาวที่ทารุณและอดอยากได้ผ่านพ้นไป

และเหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น ข้าพเจ้าเชื่อในพระผู้หว่าน ผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ทุกเมล็ด เชื่อในพระเจ้าแห่ง
ฤดูใบไม้ผลิ เชื่อในผู้ประทานสิ่งมีชีวิตที่ดีที่เติบโตได้แก่มนุษยชาติ


( 0 Votes )ข้าพเจ้าเชื่อในการหว่านเมล็ดพันธุ์