Apr 2
 
 
 

กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์


วันที่ 26 ธันวาคม 2013 มัทธิว 1: 18-23

......เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสตเจ้าเป็นดังนี้ พระนางมารีย์
พระมารดาของพระองค์หมั้นกับโยเซฟ แต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกัน ปรากฎว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้า โยเซฟคู่หมั้นของ
พระนางเป็นผู้ชอบธรรมไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผย จึงคิดถอน
หมั้นอย่างเงียบๆ ขณะที่โยเซฟกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ ทูตสวรรค์ขององค์พระ
ผู้เป็นเจ้า ก็มาเข้าฝัน กล่าวว่า “โยเซฟ โอรสกษัตริย์ดาวิด อย่างกลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของท่านเลย เพราะเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางนั้น
มาจากพระจิตเจ้า นางจะให้กำเนิดบุตรชาย ท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่า เยซู
เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาป” เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เพื่อพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสผ่านประกาศกจะเป็นความจริงว่า
“หญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์ และจะคลอดบุตรชาย ซึ่งจะได้รับนามว่า
“อิมมานูเอล” แปลว่า พระเจ้าสถิตกับเรา”


สุขสันต์วันคริสตสมภพ
Merry Christmas 2013 Happy New Year 2014

 

ความเชื่อ เป็น ของขวัญแห่งความรัก

ของขวัญและความรักไปด้วยกัน ผลของความรักก็คือการให้ ให้เป็นของขวัญ เพราะเหตุนี้การที่เราสำนึกและขอบคุณพระเจ้าสำหรับของขวัญต่างๆ ที่พระองค์ประทานให้แก่เรา จึงเป็นการแสดงความเชื่อในความรักของพระองค์.....“เรารู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา พระเจ้าทรงเป็นความรัก ผู้ใดดำรงอยู่ในความรัก ย่อมดำรงอยู่ใน พระเจ้า และพระเจ้าย่อมทรงดำรงอยู่ในเขา” (1 ยน. 4: 16)

ความรักเริ่มต้นจากความปรารถนา ความตั้งใจในบางสิ่งบางอย่างที่ดีงามสำหรับบุคคลที่เรารัก แต่เรามักจะประสบกับขีดจำกัดของความรักของเราที่ยังไม่มาก ไม่ลึกซึ้ง ไม่ร้อนรนพอที่จะมอบของขวัญที่เราตั้งใจไว้แต่แรก

แต่เหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดกับพระเจ้า ความรักของพระเจ้ามีผลดีงามเสมอตลอดเวลา และความเชื่อของเราเช่นนี้จะเป็นพื้นฐานของความเชื่อของเราต่อศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่เป็นเครื่องหมายภาย นอกที่พระเจ้าประทานพระหรรษทาน พระพรต่างๆ แก่เรา พระหรรษทาน พระพรเหล่านี้เราไม่สามารถพิสูจน์หรือยืนยันโดยวิธีใด แต่เรารู้ดีแก่ใจเสมอว่าเราได้รับพระหรรษทาน และพระพรจากพระเจ้าด้วยความ เชื่อในพระสัญญาของพระคริสต์

ในศีลล้างบาป เมื่อน้ำถูกเทเหนือศีรษะไหลผ่านหน้าผาก และบทภาวนา “ฉันล้างบาปเธอ ในนามของพระบิดา พระบุตร และพระจิต“ ได้ถูกเปล่งออกจากพระสงฆ์/ผู้ล้างบาป เราก็เชื่อว่าพระหรรษทานพระเจ้าอยู่ในวิญญาณของผู้ถูกล้างบาปอย่างเต็มเปี่ยม และบาปทุกข้อก็ถูกล้างออกไปอย่างหมดจด

ในศีลมหาสนิท เราเชื่อว่าปังและเหล้าองุ่นเมื่อถูกเสกโดยพระสงฆ์ระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณ
ก็เป็นพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์ เป็นของขวัญแห่งความรักของพระองค์ที่มอบให้แก่เราอย่างเช่น นายทหารโรมันที่เชื่อในพระวาจาของพระเยซู (ลูกา 7: 6-9)

เราก็เชื่อในพระวาจาแห่งความรักของพระองค์ เช่นกันที่พระองค์เอ่ยกับเราในศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดประการที่นำพระหรรษทานพระเจ้าสู่เราอย่างเต็มเปี่ยม

 

- Douglas Bushman
จาก Magnificat Year of Faith Companion


( 0 Votes )ความเชื่อ เป็น ของขวัญแห่งความรัก