july 1

 

กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2013 มธ. 26: 14-16
คนหนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคนชื่อ ยูดาส อิสคาริโอท ไปพบ
บรรดาหัวหน้าสมณะ ถามว่า “ถ้าข้าพเจ้ามอบเขาให้ท่าน ท่านจะให้อะไร
แก่ข้าพเจ้า” บรรดาหัวหน้าสมณะจ่ายเงินสามสิบเหรียญให้แก่ยูดาส
ตั้งแต่นั้นมา ยูดาสก็หาโอกาสที่จะมอบพระองค์

1 ทิโมธี 6: 6-10
ความเคารพรักพระเจ้านำผลกำไรมหาศาลมาให้เฉพาะแก่ผู้ที่พอใจ
ในสิ่งที่ตนมีเท่านั้น เราไม่ได้นำสิ่งใดติดตัวเข้ามาในโลก และเราก็นำอะไร
ออกไปไม่ได้ ตราบใดที่มีอาหารและเครื่องนุ่งห่ม เราก็พอใจแล้ว คนที่อยาก
รวยก็ตกเป็นเหยื่อของการทดลอง ติดกับดักและตกลงไปในตัณหาชั่วร้าย
โง่เขลามากมาย ซึ่งทำให้มนุษย์จมลงสู่ความพินาศย่อยยับ ความรักเงินตรา
เป็นรากเหง้าของความชั่วร้ายทุกประการ บางคนเมื่อแสวงหาแต่เงิน ก็พลัด
หลงจากความเชื่อ เป็นเหตุให้ตนเองได้รับความทุกข์เป็นอันมาก

 

 

เงิน คู่อริ ของความเชื่อ

     ความกระหายเงิน ความรักเงิน (ภาษาชาวบ้านเรียก “คนงกเงิน” “คนเห็นแก่เงิน” (love of money)) ถือเป็นอาการ (symptom) และรากเหง้า (root) ของความชั่วร้าย (evil) ความกระหายเงินทองนี้เกิดขึ้นกับเรามนุษย์จากหลายสาเหตุ:

• มันอาจจะมาจากความรู้สึกไม่มั่นคง (insecurity) ในชีวิตของเรา
o จึงต้องเก็บเงินไว้เยอะๆ โดยคิดว่า เงิน (money) สามารถให้ความมั่นคงแก่ชีวิตได้
• มันอาจจะมาจากการอยากยกฐานะ (status) ของตนเอง
o จึงใช้เงินทองของเราเป็นเครื่องมือโปรยระหว่างทางสู่ฐานะที่สูงขึ้น
• มันอาจจะมาจากการแสวงหาอำนาจ อำนาจเหนือคน อำนาจเหนือเหตุการณ์ อำนาจเหนือความผิด
o จึงต้องการเงินเพื่อซื้อคน ซื้อเสียง (จากผู้ลงคะแนนเลือกตั้ง) จึงต้องใช้เงินเพื่อปกปิดความผิด และ/หรือ บิดเบือนความยุติธรรม
• มันอาจจะมาจากความต้องการมีชีวิตที่หรูหรา ต้องการมีทุกสิ่ง ทั้งๆ ที่ไม่จำเป็น
o จึงใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่าย โดยไม่เห็นคุณค่าของเงิน (money)

จะเป็นด้วยสาเหตุใดก็ตาม ความสมปรารถนาของความต้องการเหล่านี้ ด้วยการมีเงิน (money)
เพื่อซื้อ เพื่อใช้จ่าย ไม่ได้นำความสมหวังมาให้ และนำเราคริสตชนถอยห่าง หลงทางจากความเชื่อ:

+ คนกระหายเงิน คนขวนขวายหารายได้/กำไร จะเหินห่างจากกลุ่มชุมชนของตน ไม่มีเวลาให้กับ
คนอื่น มุ่งแต่ประโยชน์ตนเอง คนรักเงินมักไม่เข้ากับคนรักพระ

+ คนรักเงิน มักจะเหินห่างจากพระบัญญัติของพระเจ้า ความรักกระหายเงิน มักทำให้ตามืดมัว
ไม่เห็นความผิด ไม่เห็นความยากลำบากของคนอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือจากตนเอง
ไม่เห็นความยุติธรรม ทำให้ความคิดอ่านไข้วเขว ปรีชาญาณถดถอยด้อยลง เห็นผิดเป็นถูก

+ ความรักเงินไม่เคยนำความพึงพอใจแก่ใครเลย ตรงกันข้าม กลับนำความโลภ อยากได้มากขึ้น
อย่างไม่มีวันสิ้นสุด เงินเลยกลายเป็นยาเสพติด ทำให้ชีวิตคริสตชนของเราไม่มีความสงบสุข
ในพระพรของพระเจ้าเลย


- คุณพ่อ John Dominic Corbett OP
Magnificat Year of Faith Companion


( 0 Votes )เงิน คู่อริ ของความเชื่อ