feb 10 

 

 

 

กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์

วันที่ 24 ตุลาคม 2013 ยอห์น 20: 26-28

…..แปดวันต่อมา บรรดาศิษย์อยู่ด้วยกันในบ้านนั้นอีก โทมัสก็อยู่
กับเขาด้วย ทั้งๆ ที่ประตูปิดอยู่พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาทรงยืนอยู่ตรงกลาง
ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด” แล้วตรัส
กับโทมัสว่า “จงเอานิ้วมาที่นี่ และดูมือของเราเถิด จงเอามือมาที่นี่คลำที่
สีข้างของเรา อย่าสงสัยอีกต่อไป แต่จงเชื่อเถิด” โทมัสทูลพระองค์ว่า
“องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า และพระเจ้าของข้าพเจ้า”

 

สารภาพและตอบรับด้วยความเชื่อว่า:

o พระเจ้าแห่งโยเซฟ เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า:
พระองค์จะนำข้าพเจ้าออกจากหลุมพราง และ คุก และนำข้าพเจ้าสู่วัง
+ พระเจ้าแห่งยาเบส เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า:
พระองค์จะเปลี่ยนความโชคร้าย คำสาปแช่ง ความทุกข์โศก
ให้กลายเป็นความมั่งคั่ง พระพร และ ความยินดี
 พระเจ้าแห่งยาคอบ เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า:
พระองค์จะทรงดลใจให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนจากคนหลอกลวง และคนบาป
เป็นผู้ที่พระองค์ทรงรัก และอยู่ในพระพร
o พระเจ้าแห่งเปาโล เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า:
พระองค์จะทรงเปลี่ยนข้าพเจ้าจากการเป็นผู้เบียดเบียน ตามล้างคริสตชนและผู้กล่าวผรุสวาท
ต่อพระเจ้า มาเป็นประกาศก และ อัครสาวกของพระองค์
+ พระเจ้าแห่งเปโตร เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า:
พระองค์จะทรงเปลี่ยนข้าพเจ้าจากการเป็นผู้ขี้ขลาด และ ปฏิเสธพระองค์
มาเป็นพยานผู้กล้าหาญของพระคริสต์
 พระเจ้าแห่งดาเนียล เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า:
พระองค์จะทรงปลดปล่อยข้าพเจ้าจากความเป็นทาส มาเป็น ผู้ปกครอง
o พระเจ้าแห่งยอบ เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า:
พระองค์จะทรงชดเชยสิ่งที่ข้าพเจ้าสูญเสียเป็นสองเท่า
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ ครอบครัว ทรัพย์สมบัติ และ เกียรติยศ
+ พระเจ้าแห่งดาวิด เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า:
พระองค์จะทรงแต่งตั้งข้าพเจ้าจากนายชุมพา เป็นกษัตริย์
และช่วยข้าพเจ้านำดินแดนที่เสียไปคืนมา
 พระเจ้าแห่งซาโลมอน เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า:
พระองค์ทรงประทานพระพรแห่งปรีชาญาณ และ ความเข้าใจ ผ่านทางพระจิตเจ้า
o พระเจ้าแห่งมอร์โดกาย เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า:
พระองค์ทรงจัดโต๊ะเลี้ยงต้อนรับข้าพเจ้า ต่อหน้าสายตาของศัตรู
+ พระเจ้าแห่งเนฮีเมียห์ เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า:
พระองค์ทรงประทานพระหรรษทาน อำนาจ และ พระเมตตา
เพื่อให้พระประสงค์ของพระองค์กลับคืนมา และเป็นพระพรถาวร

 พระเจ้าแห่งเอสเธอร์ เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า:
พระองค์ทรงเปลี่ยนข้าพเจ้าจากเด็กกำพร้า
มาเป็นผู้กอบกู้ ผู้ปกครอง ผู้นำพรแด่ชนชาติ
o พระเจ้าแห่งรูท เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า:
พระองค์ทรงเปลี่ยนข้าพเจ้าจากคนต่างชาติ คนถูกทอดทิ้ง และผู้อาศัยที่ผิดกฎหมาย
มาเป็นผู้รับมรดกที่ได้รับการต้อนรับ ได้รับความรัก และถูกรับเป็นสมาชิกครอบครัว
+ พระเจ้าแห่งโมเสส เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า:
พระองค์ทรงเปลี่ยนข้าพเจ้าจากผู้ที่พูดติดอ่าง และผู้พเนจร
มาเป็นพยานให้แก่พระองค์โดยการนำชนชาติเลือกสรรสู่ดินแดนแห่งพระสัญญา
 พระเจ้าแห่งเอลียาห์ เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า:
พระองค์ทรงทำอัศจรรย์แก่ข้าพเจ้า และแก่ผู้อื่นโดยใช้ข้าพเจ้า
เพื่อพระเกียรติมงคลของพระองค์ ไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงของข้าพเจ้า
o พระเจ้าแห่งเอลีชา เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า:
พระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าสองเท่า เพื่อทำอัศจรรย์
และนำเกียรติมงคลสู่พระนามของพระองค์
+ พระเจ้าแห่งฮานนาห์เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า:
พระองค์ทรงอวยพรข้าพเจ้า จากความเป็นหมันมีบุตรไม่ได้
ให้มาเป็นคุณแม่เลี้ยงดูลูกหลานมากมาย
 พระเจ้าแห่งเฮเซเคียห์ เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า:
พระองค์ทรงเห็นน้ำตาของข้าพเจ้า ทรงได้ยินเสียงร้องไห้ของข้าพเจ้า
ทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บของข้าพเจ้า และทรงให้ข้าพเจ้ามีชีวิตยืนยาว และมีความสุข
o พระเจ้าแห่งกีคีออน เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า:
พระองค์ทรงช่วยปราบปรามศัตรูให้พ่ายแพ้ และทรงนำข้าพเจ้าให้ชนะศึก
แม้ข้าพเจ้าจะอ่อนแอก็ตาม

(จาก Confess and Say with Faith
โดย Samuel Massey)


( 0 Votes )สารภาพและตอบรับด้วยความเชื่อว่า