mar 6

 

วันที่ 28 มีนาคม 2013 ยอห์น 14: 6
......พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า “เราเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต
ไม่มีใครไปเฝ้าพระบิดาได้ นอกจากผ่านทางเรา

1 โครินธ์ 8: 6
......แต่สำหรับเรา พระเจ้ามีเพียงพระองค์เดียวคือพระบิดา
สรรพสิ่งมาจากพระองค์ เราเป็นอยู่เพื่อพระองค์ และมีองค์พระผู้เป็นเจ้า
เพียงพระองค์เดียว คือพระเยซูคริสต์ สรรพสิ่งเป็นมาโดยทางพระองค์
เราก็เป็นมาโดยทางพระองค์ด้วย

 

หนทาง.....ความจริง.....และชีวิต (ยน. 14:6)

     หลังจากความพยายามนับเป็นปีๆ นักประดิษฐ์ท่านหนึ่งก็ประสบความสำเร็จ ค้นพบ “ไฟ” หลังความสำเร็จนี้ นักประดิษฐ์ท่านนี้ก็นำเครื่องไม้เครื่องมือไปยังหมู่บ้านทางเหนือที่ปกคลุมด้วยหิมะ เพื่อสอนชุมชนหมู่บ้านนั้นให้รู้จักถึงศิลปะการก่อ “ไฟ” และสอนความรู้ถึงประโยชน์ของ “ไฟ” ปรากฏว่าชาวบ้านของชุมชนนั้นต่างสนใจสิ่งประดิษฐ์ใหม่นี้จนลืมขอบคุณนักประดิษฐ์คนนั้น และลืม สังเกตว่าเขาหายตัวไปแล้วอย่างเงียบๆ ความที่เขาเป็นผู้ที่มีจิตใจยิ่งใหญ่จริงๆ เขา (นักประดิษฐ์) ไม่สนใจว่าชาวบ้านจะจำตัวเองหรือยกย่องตัวเองหรือไม่ เขาพอใจอยู่อย่างเดียว คือว่า สิ่งประดิษฐ์ที่เขาค้นพบนั้นได้นำประโยชน์ แก่คน

     ชุมชนต่อมาที่เขาไปสอนเผยแพร่ก็สนใจเรียนวิธีการทำไฟการก่อไฟเช่นเดียวกับหมู่บ้านแรก แต่พระประจำหมู่บ้านเกิดความอิจฉาที่คนแปลกหน้าคนนี้มาแย่งชุมชนของตนเองไป จึงแอบฆ่าเขา แต่เพื่อเบนความสนใจ ความสงสัยของชาวบ้าน เขา (พระประจำหมู่บ้าน) จึงนำรูปถ่ายขนาดใหญ่ของนักประดิษฐ์มาตั้งบนแท่นในวัดและกำหนดพิธีกรรมเพื่อการรำลึกถึง “นักประดิษฐ์ไฟ” คนนี้ พระประจำหมู่บ้านระมัดระวังเป็นอย่างมากที่จะไม่ให้ใครมาเปลี่ยนแปลงขั้นตอนของพิธีกรรมเลย ส่วนอุปกรณ์ของการทำ “ไฟ” ก็นำมาแสดงในตู้ให้สมาชิกหมู่บ้านได้ชม ได้เคารพ แม้กระทั่งให้พลังการรักษาความเจ็บปวดแก่ผู้ที่มาสัมผัสด้วยความเชื่อ

     พระผู้ใหญ่องค์หนึ่งถึงกับอาสาบันทึกประวัติของนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ บันทึกนี้กลายเป็น “หนังสือศักดิ์สิทธิ์” (Holy Book) ที่เน้นความรัก ความดีงามของท่านนักประดิษฐ์นี้ ให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นทำตาม หนังสือศักดิ์สิทธิ์ยังสรรเสริญ บรรยาย กิจกรรมดีงาม และยังเตือนสำนึกถึงสภาพเหนือธรรมชาติของท่านนักประดิษฐ์เป็นข้อความเชื่อ

     พระประจำหมู่บ้านทำหน้าที่ที่จะให้ “หนังสือศักดิ์สิทธิ์” นี้ ให้ถูกถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลัง แต่เป็นพวกเขาเองที่เป็นผู้แปลความหมายของ “ถ้อยคำ” (words) ของผลสำคัญที่ตามมาของชีวิตและการตายของนักประดิษฐ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ท่านนี้.......และถ้าใคร (ชุมชน หมู่บ้าน) คนใดที่ออกนอกลู่ นอกทางของคำสอนนี้จะถูกลงโทษอย่างรุนแรงหรือถูกขับไล่ออกไป(excommunicated)

     ปรากฏว่า ขณะที่ต้องดูแลหน้าที่ของตัวเองในข้อคำสอนเหล่านี้ บรรดาสมาชิกชุมชนหมู่บ้านเหล่านี้ ต่างก็ลืมคิดถึงศิลปะการทำไฟ การก่อไฟ (making fire) ที่อาจารย์นักประดิษฐ์ท่านนี้ได้สอนไว้โดยสิ้นเชิง

จาก บทปัจฉิมลิขิต Epilogue
ของหนังสือ Throw Fire
โดย Fr. John Fuellenbach SVD
Logos Publishing Inc., Manila; 1998

 

 


( 0 Votes )หนทาง.....ความจริง.....และชีวิต