jan 8

 

 

กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์

วันที่ 17 มกราคม 2013 ลก.23: 40-43


……แต่อีกคนหนึ่งดุเขากล่าวว่า “แกไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรืฮที่มารับโทษเดียวกัน สำหรับพวกเราก็ยุติธรรมแล้ว เพราะเรารับโทษสมกับการกระทำของเรา
แต่ท่านผู้นี้มิได้ทำผิดเลย แล้วเขาทูลว่า “ข้าแต่พระเยซู โปรดระลึกถึงข้าพเจ้าด้วยเมื่อพระองค์จะเสด็จสู่พระอาณาจักรของพระองค์ พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่า วันนี้ท่านจะอยู่กับเราในสวรรค์”

***************************

วันครูแห่งชาติ


วันครูปีนี้ตรงกับวันพุธ ที่ 16 มกราคม พุทธศักราช 2556

jan 7

บทสวดเคารพครู

(สวดนำ) อนึ่งข้าคำนับน้อม
(รับพร้อมกัน) ต่อพระครูผู้การุณย์
โอบเอื้อและเจือจุน อนุศาสน์ทุกสิ่งสรรพ์
ยัง บ ทราบก็ได้ทราบ ทั้งบุญบาปทุกสิ่งอัน
ชี้แจงและแบ่งปัน ขยายอรรถให้ชัดเจน
จิตมากด้วยเมตตา และกรุณา บ เอียงเอน
เหมือนท่านมาแกล้งเกณฑ์ ให้ฉลาดและแหลมคม
ขจัดเขลาบรรเทาโม หะจิตมืดที่งุนงม
กังขา ณ อารมณ์ ก็สว่างกระจ่างใจ
คุณส่วนนี้ควรนับ ถือว่าเลิศ ณ แดนไตร
ควรนึกและตรึกใน จิตน้อมนิยมชม
(กราบ)

 

สดุดีแด่ “คุณครู”

     เด็กชายคนหนึ่งกำลังเจริญวัย รูปร่างกำยำ แข็งแรง มีความกระตือรือร้นในชีวิต เขากำลังแสวงหาความหมายของชีวิต เขาอยากรับใช้กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนแผ่นดินนี้ เขาจึงเดินทางไปทั่วเพื่อไต่ถามแสวงหา “ผู้ยิ่งใหญ่” ท่านนี้

     เดินทางมาถึงเมืองหนึ่ง ได้ยินคำร่ำลือของประชาชนในเมืองนั้นว่า หัวหน้าเมืองของตนเป็นผู้ที่
ยิ่งใหญ่ของเขา ชายคนนี้จึงไปสมัครเป็นผู้รับใช้เจ้าเมือง และได้รับคำตอบรับสมปรารถนา ขณะที่รับใช้เจ้าเมืองคนนี้ก็สังเกตุว่า ทำไมเจ้าเมืองของตนจึงต้องส่งส่วยไปยังนครหลวงอีกแห่ง จึงไต่ถามชาวบ้าน..... ก็ได้รับทราบมาว่า เมืองนี้ยังเป็นเมืองขึ้นของจักรพรรดิอีกองค์หนึ่งที่ครองอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่กว่าและครอบครองเมืองนี้ด้วย

     ชายคนนั้นจึงไปสมัครเป็นผู้รับใช้จักรพรรดิทิ่ยิ่งใหญ่กว่าองค์นี้ และได้รับการยอมรับทันที
ครั้งหนึ่งในการเดินทัพทหารไปตรวจตราอาณาจักรของตน จักรพรรดิเคลื่อนทัพเลี่ยงอีกอาณาจักรหนึ่ง
ชายคนนี้จึงถามเพื่อนทหารว่า ทำไม? ก็ได้รับคำตอบว่า นั่นคืออาณาจักรของซาตาน เมื่อได้ยินเช่นนั้น ความที่ตนเองตั้งใจจะรับใช้ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ชายคนนั้นก็ทูลลาจักรพรรดิแล้วไปรับใช้ซาตานต่อไป

     ขณะที่รับใช้ซาตานอยู่นั้น ครั้งหนึ่ง ซาตานออกคำสั่งให้เดินทัพเลี่ยงสถานที่เล็กๆ แห่งหนึ่ง
ที่บนหลังคามีรูปกางเขน ชายคนนั้นก็ถามอีกว่าทำไม? ก็ได้รับคำตอบว่า รูปกางเขนนั้นก็คือ
องค์พระเยซูคริสตเจ้าที่ถูกทรมาน ถูกตรึงกางเขน และยอมตายเพื่อไถ่กู้มนุษยชาติ ชายคนนั้นจึงรู้
ทันทีว่า ท่านผู้นี้ก็คือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจริงๆ ที่ตนกำลังแสวงหา จึงละจากซาตานไปแสวงหาพระ-
เยซูคริสต์ทั่วทุกหนทุกแห่ง แต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่พบ

     จนกระทั่งมาพบชายชราคนหนึ่งอาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำแห่งหนึ่ง ชายหนุ่มจึงเล่าให้ชายชรา
ฟังถึงการแสวงหาของตน ชายชราก็แนะนำและนำพาชายหนุ่มมายังฝั่งของแม่น้ำ และบอกว่า
ท่าน้ำนี้เป็นสถานที่ที่ทุกคนไม่ว่าจะไปไหนจะต้องเดินทางผ่าน ให้รอและไต่ถามแสวงหา ณ ตรงนี้

     ชายหนุ่มจึงปักหลักรออยู่ที่ท่าน้ำของแม่น้ำนั้น และแทนที่จะรอเพื่อสอบถามเฉยๆ เขากลับ
รับอาสาพาคนเดินทางข้ามแม่น้ำทุกคน ชายคนนั้นรับใช้คนเดินทางเป็นเวลานาน แต่ก็ยังไม่พบ

     องค์พระเยซูคริสตเจ้าเลย จนอยู่มาวันหนึ่ง ชายหนุ่มเห็นเด็กชายน่ารักคนหนึ่งมาขอให้เขาอุ้มข้ามฝั่ง
ชายหนุ่มก็รับใช้ด้วยความยินดีให้เด็กชายผู้น่ารักขึ้นขี่คอของตน แล้วชายหนุ่มก็พาเดินข้ามแม่น้ำพร้อม
กับคิดในใจว่า สบายมาก พาเด็กชายคนนี้ข้ามฝั่งได้อย่างสบายเพราะตัวเล็กไม่หนัก

     แต่ขณะที่ชายหนุ่มผู้แสวงหา เดินข้ามแม่น้ำแต่ละก้าวนั้น เขารู้สึกว่าน้ำหนักของเด็กชาย
ที่นั่งบนบ่าของตนนั้น มีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นพร้อมกับแต่ละก้าวของตน จนถึงกลางแม่น้ำ น้ำหนักก็
เพิ่มมากอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อนเลย จนตัวเองเกือบรับไม่ไหว เหมือนกับแบกโลกทั้งโลกไว้บนบ่า
ของตน แต่ชายหนุ่มก็ฮึดสู้ พยายามเดินต่อไปจนกระทั่งถึงอีกฝั่งหนึ่ง พอวางเด็กชายไว้บนฝั่งแล้ว
ตัวเองก็ล้มพับลงไป พร้อมกับเปรยถามว่าทำไปเด็กชายจึงหนักเหมือนโลกทั้งโลก........ เด็กชายคนนั้น
ก็ตอบชายหนุ่มไปว่า “ฉันคือพระเยซูคริสต์ที่เจ้ากำลังแสวงหาอยู่ไงล่ะ” ชายหนุ่มคุกเข่ากราบทันที
พร้อมกับทูลขอเป็นผู้รับใช้ เพราะเขารู้ว่าเขาได้พบ “องค์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก” แล้ว...... แต่พระเยซูคริสต์ตอบชายหนุ่มไปว่า “เจ้าทำหน้าที่อยู่ ณ ที่นี้ดีที่สุดแล้ว จงทำหน้าที่นี้ต่อไป จงนำผู้เดินทางไปหาเราเถิด” พูดจบแล้ว “เด็กชาย” นั้นก็หายวับไป

     ชายหนุ่มคนนั้นก็คือ “นักบุญคริสโตเฟอร์” Chistopher (ชื่อนี้แปลว่า ผู้แบกองค์พระคริสต์
CHRISTOPHOROS: ผู้แบกพระเจ้า THEOPHOROS) นักบุญองค์อุปถัมภ์ผู้เดินทาง (จากเรื่อง
“One Dark and Stormy Night: The Legend of St. Christopher”; Bodley Head Ltd., London; 1986)

     คุณครู อาจารย์ครับ คุณครู อาจารย์ กำลัง “นำพา” (ex-ducere-educate) เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาทุกคน ในการเดินทางแสวงหา ในชีวิตนี้และสร้าง “คริสโตเฟอร์” ในตัวพวกเขาเหล่านั้นด้วย

     สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณ คุณครู อาจารย์ ทุกท่านที่ได้เสียสละ อุทิศ ชีวิตของอาจารย์
เองสำหรับพวกเราลูกศิษย์ ซึ่งพวกเราจะไม่มีวันลืมบุญคุณนี้ตลอดชีวิต

 

 

 

 

 


( 0 Votes )สดุดีแด่ “คุณครู”
Related Articles - เอกสารโดย คุณพอล แมรี่