Dec 3

 

กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์

วันที่ 6 ธันวาคม 2012 โรม 12: 1-2

……พี่น้อง เพราะเห็นแก่พระกรุณาธิคุณของพระเจ้า ข้าพเจ้าอ้อนวอน
ท่านทั้งหลายให้ถวายร่างกายของท่านเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต ที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่พอพระทัยแด่พระเจ้า นี่เป็นคารวกิจด้วยจิตใจของท่าน อย่าคล้อยตามความประพฤติของโลกนี้ แต่จงเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการฟื้นฟูความคิดขึ้นใหม่ เพื่อจะได้รู้จักวินิจฉัยว่าสิ่งใดเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า สิ่งใดดี และสิ่งใดเป็นที่พอพระทัยอันสมบูรณ์พร้อมของพระองค์

มัทธิว 6: 19-20
......”ท่านทั้งหลายจงอย่าสะสมทรัพย์สมบัติบนแผ่นดินนี้เลย ที่นี่ทรัพย์สมบัติทั้งหลายถูกสนิมและขมวนกัดกิน และถูกขโมยเจาะช่องเข้ามาขโมยไปได้ แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์เถิด ที่นั่นไม่มีสนิมหรือขมวนกัดกิน และขโมยก็เจาะช่องเข้ามาขโมยไปไม่ได้

**************************

Dec 4

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555
สุขสันต์วันพ่อ

ขอให้พ่อมีความสุข
ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง
ขอให้อยู่กับลูกนานนาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

เหนือฟ้ายังมีฟ้า

     ฤาษีตนหนึ่ง เดินป่าพบอัญมณีมีค่าก้อนหนึ่งในลำธาร จึงเก็บใส่ย่าม วันรุ่งขึ้นขณะเดินป่าต่อไป
ก็พบคนหลงทางที่กำลังหิวโหยเพราะอดอยากมาหลายวัน จึงเปิดย่ามแบ่งอาหารให้ ชายหลงทางเห็นอัญมณี
ก้อนนั้น ก็รู้ว่าเป็นหินที่มีค่ามาก จึงขอจากฤาษี ฤาษีตนนี้ก็ให้โดยไม่ลังเล ชายคนนั้นจึงจากไปด้วยความ
ลิงโลดใจ พร้อมบอกกับตัวเองว่า ต่อจากนี้ไปเขาไม่ต้องดั้นด้นในป่าอีกต่อไปแล้ว เพราะมูลค่าของอัญมณีก้อนนี้จะเลี้ยงเขาไปได้ตลอดชีวิต

     ต่อมาอีกสองสามวัน ขณะที่ฤาษีตนนี้ยังคงเดินทางในป่าต่อไป ก็ได้ยินเสียงคนเดินตามมา
ปรากฎว่าเป็นชายคนที่ฤาษีให้อัญมณีมีค่าไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนั่นเอง ฤาษีจึงถามว่าตามมาทำไม

     ชายหลงป่าคนนั้นก็อธิบายว่า .....ตอนแรกตัวเขาดีใจมากที่ได้อัญมณีมีค่าก้อนนี้ แต่เมื่อถึงบ้านก็
คิดย้อนหลังว่า ทำไมฤาษีจึงสามารถให้ของมีค่าเช่นนี้แก่ตนโดยไม่ลังเลเลย เขาจึงกลับมาเพื่อนำอัญมณี
นี้มาคืน แต่จะขอสิ่งที่เขาคิดว่ามีค่ามากขึ้นไปอีก สิ่งนั้นเป็นอะไรเขาก็ยังไม่รู้ แต่จะขอให้ฤาษีสอนเขาให้
รู้จักสิ่งที่ทำให้ฤาษียอมมอบอัญมณีที่มีค่านี้ให้กับคนอื่นได้โดยไม่เสียดายมันเลย


*****************************

 

 

การแบ่งปันพระวาจาครั้งที่ 54 – วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2012 เวลา 9.30 – 13.30 นาฬิกา

ที่บ้านคุณพวงเพ็ญ อินทรวิศิษฏ์

เลขที่ 4 ซอยฟาร์มวัฒนา ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ 10110

 โทร 02 391 2866, 081 635 4320

(ลงทางด่วน “ทางออกถนนอาจณรงค์” หรือ BTS สถานีเอกมัย)

โปรดยืนยันที่ 02 222 7398 ภายในวันที่ 10 ธันวาคม ศกนี้

 

 


( 0 Votes )เหนือฟ้ายังมีฟ้า