nov 2

กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2012 มัทธิว 16: 24-26


......พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า “ถ้าผู้ใดอยากตามเรา
ก็จงเลิกคิดถึงตนเอง จงแบกไม้กางเขนของตนและติดตามเรา ผู้ใดใคร่
รักษาชีวิตของตนให้รอดพ้น ก็จะสูญเสียชีวิตนิรันดร แต่ถ้าผู้ใดเสียชีวิต
ของตนเพราะเรา ก็จะพบชีวิตนิรันดร มนุษย์จะได้ประโยชน์ใดในการที่
ได้โลกทั้งโลกเป็นกำไร แต่ต้องเสียชีวิต มนุษย์จะต้องให้สิ่งใดเพื่อแลก
กับชีวิตที่สูญเสียไปให้กลับคืนมา” 

Happy All Saints Day

สุขสันต์วันฉลองนักบุญทั้งหลาย

 

 

ความโลภ (Greed)

 

     Leo Tolstoy นักประพันธ์ชื่อดังของรัสเซียเขียนเรื่องเล่าเกี่ยวกับชาวนาที่ประสบความสำเร็จใน
ประเทศของเขารายหนึ่ง ดังนี้.-

 

     ชาวนาครอบครัวหนึ่งได้รับข้อเสนอที่ดีอย่างคาดไม่ถึงว่า ด้วยเงินเพียงหนึ่งพันรูเบิล
(rubles = สกุลเงินของประเทศรัสเซีย) เขาสามารถซื้อผืนนาหนึ่งแปลงได้เท่ากับระยะทางที่
เขาจะสามารถเดินได้ภายในหนึ่งวันนับแต่ตะวันขึ้นตอนเช้า โดยมีข้อแม้ว่า จะต้องเดินทาง
กลับมาถึงจุดเริ่มต้นก่อนพระอาทิตย์ตกดิน และเส้นทางเดินที่เดินได้ทั้งวันนี้ก็คือขอบข่ายของ
อาณาบริเวณที่ดินที่จะได้เป็นกรรมสิทธิ์ของตน

 

     วันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันนัดที่จะ “เดินเอาดินแดน” ชาวนาตื่นแต่เช้าเพื่อจะได้เริ่ม “เดิน”
(ไม่ใช่วิ่ง) ทันที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออก ถึงเม้เขาจะถูกห้ามวิ่ง
แต่ชาวนาคนนี้ก็เดินอย่างเร็ว โดยถือว่าตนเองมีสุขภาพดีแข็งแรง เป็นคนเอาหลังสู้ฟ้า
หน้าสู้ดินมาโดยตลอด เดินจนถึงเที่ยงก็ไม่ยอมหยุดพักทานข้าว

 

     พอถึงตอนบ่ายก็เริ่มรู้สึกตัวว่า เขาจะต้องเริ่มเดินกลับไปทางจุดเริ่มต้นเมื่อตอนเช้า
เพราะมิฉะนั้นจะถูกปรับไม่ได้สิทธิ แต่เนื่องจากเขาเดินมาไกลมาก เขาจึงต้องรีบเร่งเดิน
ช่วงด้านที่สี่ของอาณาบริเวณที่ดินที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมไปบรรจบกับจุดเริ่มต้นที่เริ่มเดินตอนเช้า
เขาจึงจะได้กรรมสิทธิ์ที่ตนเองหมายปองไว้ตั้งแต่เริ่มต้น

 

     ยิ่งเย็นเขาก็ยิ่งต้องเริ่งเดินให้เร็วขึ้น (แต่ไม่ถึงกับวิ่ง เพราะจะผิดกติกา) จนกระทั่ง
ถึงจุดเริ่มต้นก็เป็นเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินพอดี...... และมิใช่พระอาทิตย์ลับจากขอบฟ้า
เท่านั้น แต่เป็นตัวเขาเอง (ชาวนา) ที่โลภมากคนนี้ที่ลับจากโลกนี้ไปด้วย เพราะเขาล้มลง
กับพื้นจมกองเลือดที่ไหลออกจากปากเพราะหัวใจวายเฉียบพลันจากการโหมกำลังเกิน
ขอบเขตของร่างกายจะรับได้.......

     .......หลังจากนั้นคนงานของเขาก็ขุดหลุมฝังตัวเขา หลุมขนาดยาวหกฟุต
กว้างสามฟุต ลึกสามฟุต และนี่คืออาณาเขตที่ดินที่เขาได้ใช้ในที่สุด.....

 

     ........ชื่อของเรื่องเล่าของ Tolstoy นี้ชื่อว่า:


“How Much Land Does a Man Need?!!!!!”
“คนเราต้องการที่ดินสักเท่าไรกัน?!!!!! 


( 0 Votes )ความโลภ (Greed)