july 11

กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์


วันที่ 26 กรกฎาคม 2012 ลูกา 21: 1-4
     พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นคนมั่งมีกำลังใส่เงินถวายลงในตู้ทาน
ทรงเห็นหญิงม่ายยากจนคนหนึ่งใส่เหรียญทองแดงสองเหรียญลงในตู้ทาน
ด้วย จึงตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า หญิงม่ายยากจนคนนี้
ทำทานมากกว่าทุกคน เพราะทุกคนนำเงินที่เหลือใช้มาทำทาน แต่หญิง
คนนี้ขัดสนอยู่แล้ว ยังนำเงินทั้งหมดสำหรับเลี้ยงชีพมาทำทาน”

                            ลูกา 12: 33-34
      จงขายทรัพย์สินของท่านและให้ทาน จงหาถุงเงินที่ไม่มีวันชำรุด
จงหาทรัพย์สมบัติที่ไม่มีวันหมดสิ้นในสวรรค์ ที่นั่นขโมยเข้าไม่ถึงและ
แมลงขมวนไม่ทำลาย เพราะทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ใด ใจของท่าน
ก็จะอยู่ที่นั่นด้วย

************************************************

 

                   ถุงทานวันอาทิตย์ของวัดสองแห่ง

     คุณพ่อเจ้าวัดของวัดสองแห่ง รวบรวมถุงทานวันอาทิตย์มารวมในกล่องเงินเพื่อเตรียมนับ และนำไปฝากธนาคารวันรุ่งขึ้น แอบได้ยินบรรดาธนบัตร และเหรียญ
เก่าๆ ในกล่องเงินนั้นพูดคุยกันอย่างสนุกสนานดังนี้:-

วัดหนึ่งในกรุงเทพฯ                                         

- “ฉันเหมือนกับพี่ๆ ของฉัน ที่เจ้าของจะหย่อนพวกฉัน                         
ลงในถุงทานอาทิตย์ละใบ เพราะเจ้าของฉันเห็นว่าทาง                                   
วัดมีค่าใช้จ่ายที่บรรดาสัตบุรุษควรมีส่วนร่วมทุกสัปดาห์”                                   
ขอบคุณพระเจ้าที่ให้ลูกที่กตัญญูคนนี้แก่ท่าน”
“ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ผมมาได้อย่างไร รู้แต่ว่าอยู่แต่ใน
ความมืดเพราะถูกกระดาษหนังสือพิมพ์ ห่อส่งกันใต้โต๊ะ “                             
จากเจ้าของเดิมสู่เจ้าของใหม่และเจ้าของใหม่ก็นำ                                         
ฉบับหนึ่งคือผมนี่แหละหย่อนลงในถุงทาน”                                                                       

“ผมก็เหมือนกัน ถูกเปลี่ยนมือในบ่อนพนันเมื่อคืนหลาย
คนเลย ล่าสุดเจ้าของคนสุดท้ายของผม เขากินรอบวง
เลยหอบพวกผมกลับบ้านเป็นปึกๆ เลย เช้านี้เลยหย่อนผม
1 ใบลงในถุงทานครับ”

ธนบัตร/เหรียญ (มูลค่า) 

  ธนบัตร 1,000 บาท

 วัดหนึ่งในชนบท

 

จังหวัดนี้ และนำเงินก้อนโตมาฝากด้วย คุณพ่อ
คุณแม่จึงหย่อนฉันลงในถุงทาน เป็นการ

 


ฉันหรือ ฉันมาอยู่ที่นี่ก็เพราะเจ้าของฉันเพิ่งเก็บ
เกี่ยวข้าวและขายได้ราคาดี จึงหย่อนฉันลงใน
ถุงทานเช้านี้เหมือนกัน

 

วัดหนึ่งในกรุงเทพฯ                                                                            

- โอ้โฮ วันนี้มีพวกเราไอ้ 500 มากันมากมายหลายใบ 
เหลือเกิน พวกเรามาจากไหนกันบ้างล่ะ ฉบับหนึ่งก็                                               
ตอบว่า “ผมมาเป็นประจำครับ เจ้าของผมเสมอต้น                                               
เสมอปลายครับ” ส่วนอีกฉบับก็เล่าว่า “ฉันมาบ้าง “                                                
ไม่มาบ้าง แล้วแต่เจ้าของว่า สัปดาห์ไหนใช้เงินเปลือง                                           
ก็ไม่มีให้มา สัปดาห์ไหนพอเก็บออมได้ ก็ส่งฉันมา”                                                    
ส่วนอีกฉบับก็เสริมว่า “ส่วนฉัน เจ้าของเพิ่งได้รับ                                                       
โบนัสงามจึงใส่ถุงทานมาพบพวกเธอไงล่ะ”

ธนบัตร/เหรียญ (มูลค่า) 

ธนบัตร 500 บาท    

วัดหนึ่งในชนบท

 

+ โอ้โฮ วันนี้พวกเรามาชุมนุมกันหลายฉบับ
คงเพราะจะมาเตรียมฉลองวัดเดือนนี้ใช่ไหม?
ทุกใบตอบว่า “ใช่” แถมพูดชมเจ้าของว่า
เออ! ดีนะที่เจ้าของพวกเราเขามีน้ำใจดี
เป็นผู้นำหมู่บ้าน และเสียสละลงขันเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายให้แก่วัด มิน่าเล่า วัดนี้จึงมีแต่ความ
ความสงบสุข มีแต่ความสันติ เพราะบรรดา
ผู้นำดำเนินชีวิตเป็นตัวอย่างที่ดี”

 

+ มีพวกเราอีกกลุ่มหนึ่งขอมาร่วมวงด้วย
เจ้าของของเราเก็บเงินสะสมไว้ตลอดทั้งปี
นับจากวันฉลองวัดปีที่แล้วมาจนถึงวันนี้
เพื่อขอมีส่วนร่วมฉลองวัดประจำปีนี้ด้วย”

 

 วัดหนึ่งในกรุงเทพฯ                                                       

- พวกเรามากันอย่างล้นหลามเลย และมาเป็น                 
ประจำด้วยทุกวันอาทิตย์ เจ้าของพวกเรานำ                                                              
พวกเรามาชุมนุมกันเช่นนี้ทุกสัปดาห์เสมอต้น                                                              
เสมอปลาย ไม่ขาดไม่เกิน เคยได้ยินเจ้าของ                                                              
บางคนพูดว่า ให้ถุงทานแค่นี้ก็พอแล้ว                                                                         
ธนบัตรสีแดงจึงเป็นประชากรส่วนใหญ่ใน                                                                   
ถุงทานทุกวันอาทิตย์ ทั้งๆ ที่เจ้าของส่วนใหญ่มี                                                            
เงินเดือนสูงกว่าถุงทานเฉลี่ยรายเดือนของพวก                                                            
เขา (100 บาท X 4 สัปดาห์ = 400 บาท) เป็น                                                                
อัตราสูงกว่าร้อยเท่าบ้าง                                                                                               
บางคนถึงพันเท่าก็มี

 


- เจ้าของผมเป็นนักเรียน เขาได้รับค่าอาหาร                    
ค่าขนมเป็นรายสัปดาห์ เธอจะเก็บออมไว้                                                                   
50 บาทเสมอทุกสัปดาห์ และนำผมมาใส่                                                                      
ถุงทานทุกวันอาทิตย์ครับ                                                                                              
                                                                                                                                 
เจ้าของฉันเป็นนักเรียนหญิง เธอกำลังลดน้ำหนักตัวเอง                                               
จึงอดขนมหวานมาหลายสัปดาห์ และเก็บรวบรวม
ค่าขนมนี้ได้ 50 บาทมาใส่ถุงทานทุกอาทิตย์เหมือนกัน 

 

ธนบัตร/เหรียญ (มูลค่า)

 

 ธนบัตร 500 บาท  

 

ธนบัตร 50 บาท       

วัดหนึ่งในชนบท

 

+ พวกเราก็มากันหลายใบเหมือนกัน ส่วนใหญ่
มาจากพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในตลาดบ้าง
จากข้างถนนบ้าง จากร้านก๋วยเตี๋ยวบ้าง
ส้มตำบ้าง เจ้าของของเราทุกคนเขารู้ว่า
หนึ่งร้อยบาทต่อสัปดาห์ของเขาถึงแม้ว่าจะมี
ค่ามาก แต่พวกเขาก็เสียสละเพื่อวัด เป็นการ
แสดงถึงจิตตารมณ์คริสตชนแบบใหม่ตามที่
คุณพ่อเจ้าวัดได้อธิบายให้พวกเขาได้รับฟังมา
หลายๆ ปีแล้วนับแต่เริ่มแผนทิศทางอภิบาล
หลายร้อยเท่าบ้าง ของพระศาสนจักร

+ ผมมาจากครอบครัวหนึ่ง มีพี่น้องจำนวน 5 คน
พวกเขาได้ตกลงกันว่า ทุกสัปดาห์แต่ละคนจะ
สละส่วนหนึ่งจากค่าอาหารค่าขนมที่คุณพ่อ
คุณแม่จัดให้มารวมกันเพื่อถุงทานวันอาทิตย์
พี่น้อง 5 คนนี้ จึงมีธนบัตร 50 บาททุกสัปดาห์
สำหรับถุงทานวันอาทิตย์

 

 

 

 

 

วัดหนึ่งในกรุงเทพฯ                                                      

- พวกเรามีเพื่อนมากมายเหมือนกัน พวกเรามาจาก           
บรรดาสัตบุรุษที่ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้าง คนงานของ                                                        
โรงงาน ของห้างร้านต่างๆ ของบริษัทต่างๆ เจ้าของ                                                     
พวกเราเป็นครอบครัวใหม่เริ่มตั้งเนื้อตั้งตัว หลายคน                                                                                                                                            เริ่มมีลูกเล็กๆ ค่าใช้จ่ายบางครอบครัวก็เริ่มมีมากขึ้น                                                     
จึงต้องเก็บออมสำหรับครอบครัวมากขึ้น แต่ที่พวก                                                       
เขาใส่พวกเราในถุงทาน ถึงแม้เพียงแค่ 20 บาทก็ถือ                                                    
ว่าเป็นอัตราส่วนที่มากสำหรับพวกเขา

- พวกเราเหรียญ 10 บาท เพิ่มน้ำหนักกล่องเงินของ                           
คุณพ่อเจ้าวัดทุกอาทิตย์ครับ พวกเราส่วนใหญ่มาจาก                                                   
นักเรียนครับ นักเรียนโตบ้าง เล็กบ้าง นักเรียนเหล่านี้ได้                                                 
รับคำสั่งสอนจากคุณพ่อคุณแม่และคุณครูว่าควรใช้เงิน                                                 
แบบมัธยัสถ์ อย่าสุรุ่ยสุร่าย ให้เก็บออมไว้ช่วยผู้อื่นด้วย                                                                                                                                       และควรบริจาคโดยเฉพาะเพื่อนนักเรียนที่ยากจน พวกเรา                                              
เหรียญ 10 บาทจึงได้แห่กันลงถุงทานทุกวันอาทิตย์เลย                                                
และทุกวันจันทร์เช้าพวกเราก็จะมีโอกาสเดินทางไปเยี่ยม                                              
สถานที่ที่สง่างามเสมอ นั่นคือธนาคาร เพราะผู้จัดการ                                                                                                                                  ธนาคารที่ใกล้วัดจะโทรมายังพ่อเจ้าวัดเพื่อขอแลกเหรียญ                                             
10 บาทไว้คอยทอนให้ลูกค้าของธนาคาร

ธนบัตร/เหรียญ (มูลค่า)  

 ธนบัตร 20 บาท 

 เหรียญ 10 บาท 

วัดหนึ่งในชนบท

 

+ พวกเราส่วนใหญ่มาจากชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน
เจ้าของของพวกเราแต่ละครอบครัวไม่มีรายได้
ประจำ แต่ละครอบครัวหวังพึ่งผลผลิตทางเกษตร
ของตน ปีไหนดีก็ให้มาก ปีไหนแห้งแล้ง ผลผลิต
ไม่ดีก็ให้น้อย แต่พวกเราธนบัตร 20 บาท
ล้วนเป็นเพื่อนสนิทของครอบครัวเหล่านี้ เจ้าของ
พวกเรายินดีนำเราใส่ถุงทานทุกวันอาทิตย์

 


+ พวกผมมาจากหลายคน เรื่องเป็นอย่างนี้ครับ
ช่วงมหาพรตคุณครูบอกกับนักเรียนว่า ช่วงนี้
พวกเธอควรจะเสียสละโดยการเก็บออม
อดขนมบ้าง และนำเหรียญที่เธอไม่ไปซื้อขนม
มาใส่ในกระปุกของห้อง และเมื่อวันสุดสัปดาห์
มาถึง คุณครูก็ให้นับเหรียญที่นักเรียนในห้อง
ช่วยกันออมรวมไว้ บางสัปดาห์ได้มากบ้าง
บางสัปดาห์ได้น้อยบ้าง แต่ทุกวันอาทิตย์ในช่วง
มหาพรต นักเรียนห้องนี้มีเหรียญ 10 บาท
นำไปหย่อนในถุงทานทุกวันอาทิตย์

 

 

 

วัดหนึ่งในกรุงเทพฯ                                                        

- พวกเราเหรียญ 5 บาท มาจาก 2 กลุ่มใหญ่คือ:                  
• นักเรียนเล็กที่ได้เบี้ยเลี้ยงจากคุณพ่อคุณแม่                                                          
เป็นเหรียญ 5 บาทหลายๆ เหรียญทุกวัน                                                                            
บางวันก็ใช้หมด บางวันก็ยังมีเหลือบ้าง                                                                          
จึงนำมาใส่ลงในถุงทานวันอาทิตย์
• แม่ค้าขายของหน้าโรงเรียนที่รับเหรียญ
5 บาทจากนักเรียน จึงมีเหรียญ 5 บาทแต่ละ
วันมากมาย จึงเจียดมาใส่ถุงทานมิสซาวัน
อาทิตย์ตามนักเรียนเล็กด้วย อ้อ! ทุกวันจันทร์
พวกเราเหรียญห้าก็ตามรุ่นพี่เหรียญสิบไป
ธนาคารด้วย

- พวกหนูเหรียญบาทในถุงทานวัดกรุงเทพฯ ไม่ค่อยมี           
เท่าไร เพราะดูเหมือนว่าประชากรเหรียญบาทเริ่มลด                                                       
น้อยลงในหมู่นักเรียนเล็กๆ เพราะพวกเขาได้เบี้ยเลี้ยง                                                       
จากพ่อแม่เป็นเหรียญโตๆ หรือเป็นธนบัตรสีเขียว สีฟ้า                                                      
หรือสีแดงไปเลย                                                                                                            

ธนบัตร/เหรียญ (มูลค่า) 

หรียญ 5 บาท   

เหรียญ 1 บาท   

 วัดหนึ่งในชนบท

 

+ พวกเรามาจากกระปุกออมสินของนักเรียน
คุณพ่อคุณแม่สั่งสอนลูกๆ ไว้ว่า วันอาทิตย์
ก่อนไปมิสซาให้แคะกระปุกนำของขวัญไปให้
พระเยซูด้วย

 

+ พวกหนูเหรียญบาทเดินมาร์ชมากันเป็นแถวยาว
ทุกวันอาทิตย์ พวกหนูถูกพามาวัดด้วยอยู่ใน
กระเป๋าเสื้อ กระเป๋ากางเกงของเด็กเล็กๆ ที่ยัง
ไม่ได้เข้าโรงเรียน คุณพ่อคุณแม่พยายามปลูก
ฝังความมีน้ำใจดี รู้จักแบ่งปันให้แก่ลูกๆ ของ
ตนนับแต่อายุยังน้อยๆ

 

(ป.ล: ถ้าหากคุณพ่อเจ้าวัดท่านใดบังเอิญได้ยินคำสนทนาของบรรดาธนบัตรและเหรียญในถุงทานวันอาทิตย์ ก็ขอเรียนเชิญเขียนมาเล่าสู่กันฟัง
เสริมเพิ่มเติมด้วยนะครับ)


( 0 Votes )ถุงทานวันอาทิตย์ของวัดสองแห่ง