กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์  


วันที่ 19  เมษายน 2012                  มธ. 12: 1-8 

 

........ครั้งหนึ่ง  พระเยซูเจ้าเสด็จผ่านนาข้าวสาลีในวันสับบาโต  บรรดาศิษย์

รู้สึกหิวจึงเด็ดรวงข้าวมากิน  เมื่อชาวฟาริสีสังเกตเห็นดังนั้น  จึงทูลพระองค์ว่า  “ดูซิ

ศิษย์ของท่านกำลังทำสิ่งต้องห้ามในวันสับบาโต”  พระองค์ตรัสตอบว่า  “ท่านไม่ได้

อ่านในพระคัมภีร์หรือว่ากษัตริย์ดาวิดและผู้ติดตามได้ทำสิ่งใดเมื่อหิวโหย  พระองค์

เสด็จเข้าไปในพระนิเวศน์ของพระเจ้า  เสวยขนมปังที่ตั้งถวายพร้อมกับบรรดาผู้ติดตาม

ขนมปังนั้นผู้ใดจะกินไม่ได้นอกจากบรรดาสมณะเท่านั้น  ท่านไม่ได้อ่านในธรรมบัญญัติ

หรือว่า  ในวันสับบาโตนั้น  บรรดาสมณะในพระวิหารย่อมละเมิดวันสับบาโตได้โดยไม่มี

ความผิด  เราบอกท่านทั้งหลายว่า  ที่นี่มีสิ่งยิ่งใหญ่กว่าพระวิหารเสียอีก  ถ้าท่านเข้าใจ

ความหมายของข้อความที่ว่า  ‘เราพอใจความเมตตากรุณา  มิใช่พอใจเครื่องบูชา’

ท่านคงจะไม่กล่าวโทษผู้ไม่มีความผิด  เพราะบุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันสับบาโต”


                                    ********************************

 * สมาชิกกลุ่มแบ่งปันฯ ท่านหนึ่ง  ได้บันทึกการ

 แบ่งปันพระวาจาในการพบปะครั้งที่ 51 เมื่อวันเสาร์

 ที่ 24 มีนาคม  ค.ศ. 2012  โดยบันทึกเฉพาะ

 “ข้อคิด ข้อรำพึง คำอธิบายเพิ่มเติมจากคุณพ่อ ฯลฯ”

 จึงขอส่งสำเนามายังสมาชิกฯ พร้อมนี้ *

 

ในหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่ง  มีเพื่อนสามคน  คนหนึ่งเป็นมุสลิม  คนหนึ่งเป็นยิว  และอีกคนหนึ่งเป็นคริสตชน

ทำไร่อยู่บนผืนดินที่ติดต่อกัน  มุสลิมนั้นถือเอาวันศุกร์เป็นวันพระ  ยิวถือวันเสาร์เป็นวันพระ  ส่วนคริสตชนถือว่าวันอาทิตย์

เป็นวันพระ

วันศุกร์กลางฤดูใบไม้ร่วงวันหนึ่ง  ยิวกับคริสตชนเสร็จจากการไถไร่ของตนแล้ว  ขณะที่นั่งรับประทานอาหาร

กลางวัน  เพื่อนที่เป็นคริสตชนก็สังเกตเห็นว่าไร่ของเพื่อนมุสลิมยังไม่ได้ไถ

“ถ้าเขาไม่ไถไร่วันนี้ละก้อ  พรุ่งนี้ฝนอาจจะตก  ซึ่งเขาอาจจะหว่านเมล็ดพืชไม่เสร็จก็ได้  

 เราเห็นจะต้องช่วยไถให้บ้างเพื่อให้เขาทำงานง่ายขึ้น”และเขาก็ทำตามความคิดของตน ในไร่ที่อยู่ติดกัน  เพื่อนชาวยิวก็บังเกิดความคิดเดียวกัน  และโดยไม่ได้มีการปรึกษาหารือ  ชายทั้งสองก็ช่วยกันไถไร่ให้เพื่อนมุสลิมจนเสร็จ 

วันรุ่งขึ้น  เพื่อนมุสลิมก็สังเกตเห็นว่าไร่ของเขาได้รับการไถจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เขาก็กล่าวออกมาด้วยความ

ปลาบปลื้มยินดีว่า

“แน่แล้ว  พระเจ้าจะต้องส่งเทวทูตของพระองค์ลงมาช่วยไถที่ดินให้กับเรา

ในขณะที่เราถือศีลให้กับพระองค์อยู่”

อีกหลายเดือนต่อมา  เมื่อฤดูเก็บเกี่ยวมาถึง  ไร่ของเพื่อนทั้ง 3 ได้ผลสมบูรณ์มาก

วันอาทิตย์วันหนึ่ง  เพื่อนชาวยิวกับมุสลิมต่างเก็บเกี่ยวผลผลิตในไร่ของตน  ขณะที่เพื่อนคริสตชนถือศีลด้วยเป็น

วันพระ  เมื่อเก็บข้าวโพดในไร่ของตนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เพื่อนชาวยิวก็สังเกตเห็นว่าเพื่อนคริสตชนของตนยังไม่ได้เก็บพืชในไร่

“ถ้าเขาไม่เก็บวันนี้  เขาอาจจะต้องสูญเสียผลผลิตถึงกึ่งหนึ่งก็ได้” เขาคิดอยู่ในใจ  “เราเห็นจะต้องไปช่วยเก็บข้าวโพดให้เสียก่อนที่จะมืดค่ำลง” และเขาก็ทำตามที่คิด เขาไม่รู้เลยว่า  เพื่อนมุสลิมก็บังเกิดความคิดเดียวกันนั้น  ดังนั้นทั้งสองจึงช่วยกันเก็บเกี่ยวพืชไร่ให้กับเพื่อนคริสตชน

คนนั้นเมื่อถึงวันจันทร์  เพื่อนคริสตชนได้ออกไปยังไร่ของเขา  แล้วก็ได้พบว่าพืชผลในไร่ได้รับการเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นแล้ว....

“นี่มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์โดยแท้” เขาคิดอยู่ในใจ  “ในขณะที่เราพักผ่อน  เทวทูตทั้งหลายจะต้องมาช่วยกันเก็บเกี่ยว 

พืชไร่ให้กับเราแน่”

ในช่วงฤดูกาลนวดข้าว  ทั้งเพื่อนชาวมุสลิมและคริสตชนต่างทำงานกันตลอดวันเสาร์....   ขณะที่เพื่อนชาวยิวของเขา

อยู่บ้านถือศีลเนื่องจากเป็นวันพระ

เมื่อนวดข้าวของตนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เพื่อนมุสลิมก็มองไปยังไร่ที่อยู่ติดกัน  พร้อมทั้งครุ่นคิดในใจว่า

“ถ้าเพื่อนยิวของเราไม่นวดข้าวในวันนี้  ฝนอาจจะตกลงมาทำให้ข้าวของเขาเสียหายได้  บ่ายวันนี้เราเห็นจะต้อง 

ช่วยนวดข้าวให้สักครึ่งหนึ่งก่อน” และเขาก็ปฏิบัติตามที่คิดนั้น


ซึ่งเขาหารู้ไม่ว่า  เพื่อนคริสตชนก็ตัดสินใจว่าจะช่วยนวดข้าวครึ่งหนึ่งให้กับเพื่อนชาวยิวด้วยเช่นกัน  ดังนั้นข้าวของเพื่อนชาวยิวจึงได้รับการนวดจนแล้วเสร็จ

เมื่อการถือศีลวันพระสิ้นสุดลง  เจ้าของไร่ชาวยิวก็ได้พบว่า  ข้าวในลานของตนได้รับการนวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เขาแหงนหน้าขึ้นสู่สวรรค์ และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า


“ขอสรรเสริญจงบังเกิดแก่พระองค์  ผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งสากลโลก  

 ข้าขอขอบพระคุณที่พระองค์ส่งเทวทูตลงมาช่วยงานของข้า

 ขณะที่ข้าถือศีลในวันพระถวายแด่พระองค์”

Mar_4.


 (จากเรื่อง     สามวันพระ  (Three Sabbaths)

แปลโดย      นาริตะ      

 หนังสือ      100 นิทาน  1,000,000  กำลังใจ

                  (One Hundred Wisdom Stories from around the world)

                  (สำนักพิมพ์ เรือนบุญ)
( 0 Votes )“ข้อคิด ข้อรำพึง คำอธิบายเพิ่มเติมจากคุณพ่อ
Latest Articles