ลูกา 2: 1-7                       

ครั้งนั้น พระจักรพรรดิออกัสตัส ทรงออกพระราชกฤษฎีกา ให้มีการสำรวจสำมะโนประชากรทั่วจักรวรรดิโรมัน  การสำรวจสำมะโนประชากรครั้งแรกนี้ มีขึ้นเมื่อคีรินีอัสเป็นผู้ว่าราชการแคว้นซีเรียทุกคนต่างไปลงทะเบียนในเมืองของตน  โยเซฟออกเดินทาง จากเมืองนาซาเร็ธ ในแคว้นกาลิลี ไปยังเมืองของกษัตริย์ดาวิด ชื่อเบธเลเฮมในแคว้นยูเดีย  เพราะโยเซฟสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ กษัตริย์ดาวิดท่านไปลงทะเบียนพร้อมกับพระนางมารีย์  ซึ่งกำลังทรงพระครรภ์  ขณะที่อยู่ที่นั่น  ก็ถึงกำหนดเวลาที่พระนางมารีย์จะมีพระประสูติกาล  พระนางประสูติพระโอรสองค์แรก  ทรงใช้ผ้าพันพระวรกายพระกุมารนั้น แล้วทรงวางไว้ในรางหญ้า  เนื่องจากไม่มีที่ในห้องพักแรมเลย

Dec_silentnight

Silent Night

ช่วงเทศกาลคริสตสมภพ เราจะได้ฟังเพลงคริสต์มาสที่ไพเราะมากมายหลายเพลง ในจำนวนนี้มีเพลงที่เป็นที่นิยมมากจะว่าเกือบที่สุดก็ได้ เพลงนั้น ก็คือ Silent Night  (ภาษาไทยชื่อ “ราตรีสงัด ราตรีสวัสดิ์” (ชื่อเก่า) หรือ “คืนนั้นเงียบสนิท” (ชื่อใหม่) แต่ชื่อเพลงที่เริ่มต้นเมื่อ 185 ปีก่อนโน้นนั้น เป็นชื่อ Stille Nacht! Heilige Nacht! (ภาษาเยอรมัน) จุดเริ่มต้นของเพลงนี้น่าสนใจมาก  มนุษยชาติอาจเกือบจะไม่มีเพลงนี้เลย  ถ้าหากเครื่องออร์แกนเครื่องนั้นไม่เสีย!.........เรื่องราวความเป็นมาเป็นดังนี้:-

ในวันก่อนวันคริสตสมภพเมื่อปี ค.ศ. 1818 ที่หมู่บ้านเล็กๆ ชื่อ Oberndorf  ประเทศออสเตรีย บรรยากาศของวัด  St.Nicholas ค่อนข้างซึมเศร้า เพราะพ่อเจ้าวัด     คุณพ่อ Joseph Mohr อายุ 26 ปี  พบว่าเครื่องออร์แกนของวัดเกิดชำรุด จะใช้เท้าเหยียบปั๊มลมเท่าไหร่ก็ไม่มีลมออกจากท่อเครื่องออร์แกนเพื่อให้เป็นเสียงดนตรีจังหวะโน้ตต่างๆ ได้เลยแม้แต่โน๊ตเดียว จะหาช่างมาซ่อมเพื่อให้ทันมิสซาเที่ยงคืนก็เป็นไปไม่ได้ คุณพ่อ Mohr ต้องคิดหนัก เพราะรู้ว่ามิสซาคริสต์มาสที่ไม่มีเสียงดนตรี  เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับบรรดาสัตบุรุษของตน  รู้แน่ว่าทุกคนจะผิดหวังมาก

แต่คุณพ่อ Mohr มีพระพรในเรื่องดนตรีตั้งแต่เล็ก เมื่อยังเยาว์อยู่เธอชอบดนตรี  ชอบร้องเพลง  และความจริงด้วยเงินที่เธอได้รับจากการร้องเพลง  จากการเล่นไวโอลิน และกีตาร์  ทำให้เธอมีเงินพอที่จะศึกษาในมหาวิทยาลัยจนจบ และเพราะพรทางด้านศิลปะดนตรีนี้เอง ที่ดึงความสนใจจากพระสงฆ์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ส่งเสริมกระแสเรียกพระสงฆ์แก่เธอ จนกระทั่งได้รับศีลบรรพชาในปี ค.ศ. 1815 และถูกย้ายมาประจำวัดนักบุญ Nicholas

ในปี ค.ศ. 1817 ในหน้าที่ของคุณพ่อเจ้าวัด คุณพ่อ Mohr  มิใช่เป็นนักเทศน์ที่ดีเท่านั้น ท่านยังนำการร้องเพลง ภาวนา โดยบางครั้งใช้กีตาร์เป็นเครื่องดนตรีประกอบด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อกำลังเผชิญปัญหาเฉพาะหน้าเช่นนี้ คุณพ่อ Mohr จึงคิดว่าจะต้องมีเครื่องดนตรีอื่นมาแทนออร์แกน และเครื่องดนตรีอื่นที่มีก็คือ กีตาร์ ตัวเดียวนั่นเอง แต่เพลงคริสต์มาสต่างๆ ที่มีไม่สามารถเข้ากับกีตาร์ได้เลย

คุณพ่อ Mohr จึงเขียนเพลงใหม่ โดย