มธ. 6: 7-15

เมื่อท่านอธิษฐานภาวนา จงอย่าพูดซ้ำเหมือนคนต่างศาสนา เขาคิดว่า ถ้าเขาพูดมากพระเจ้าจะทรงสดับฟัง อย่าทำเหมือนเขาเลย เพราะพระบิดาของท่านทรงทราบแล้ว ว่าท่านต้องการอะไร ก่อนที่ท่านจะขอเสียอีก เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงอธิษฐานภาวนาดังนี้

“ข้าแต่ พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์สถิตในสวรรค์

พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ พระอาณาจักรจงมาถึง

พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดิน เหมือนในสวรรค์

โปรดประทานอาหารประจำวัน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้

โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น

โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจญ แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ”

  

“เพราะถ้าท่านให้อภัยผู้ทำความผิด พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์

ก็จะประทานอภัยแก่ท่านด้วย แต่ถ้าท่านไม่ให้อภัยผู้ทำความผิด

พระบิดาของท่าน ก็จะไม่ประทานอภัยแก่ท่านเช่นเดียวกัน”

Jul_thank

Jul_questions4

สมชายและสมศักดิ์กำลังสนทนากันระหว่างช่วงพักจากการสัมมนาเรื่องการภาวนาที่ทางสภาภิบาลวัดจัดขึ้นให้แก่ชุมชนคริสตชน

 .....สมชายถามสมศักดิ์ว่า  “ระหว่างที่ภาวนา เราจะสูบบุหรี่ได้หรือไม่?”

 สมศักดิ์ตอบว่า      “ลองถามคุณพ่อสมหวังดูซิ”

พอดีคุณพ่อสมหวังผู้ให้การอบรมเดินมาพอดี สมชายก็ถามคำถามเดียวกันว่า

“คุณพ่อครับ ผมจะสูบบุหรี่ระหว่างสวดภาวนาได้ไหมครับ?” 

คุณพ่อสมหวังสวนตอบทันทีว่า

“ไม่ได้ มันเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะสูบบุหรี่ระหว่างการภาวนา 

มันเป็นการกระทำที่ไม่ให้ความเคารพต่อพระเจ้าเลย!!!”

สมชายก็นำคำตอบนี้ไปเล่าให้สมศักดิ์ฟัง  สมศักดิ์ฟังแล้วก็ยิ้ม และบอกกับสมชายว่า

“กันไม่ประหลาดใจเลยที่คุณพ่อตอบเช่นนั้น เพราะแกถามคำถามที่ผิด” 

สมชายฟังเพื่อนโต้เช่นนั้น ก็งง ไม่เข้าใจ

สมศักด์จึงบอกให้สมชายยืนรออยู่ที่นั่น แล้วเขาก็เดินไปหาคุณพ่อสมหวัง และถามว่า

“คุณพ่อครับ ระหว่างที่ผมสูบบุหรี่ ผมจะภาวนาได้หรือไม่ครับ?” 

คุณพ่อสมหวังไม่ได้เอะใจอะไร ก็ตอบตรงๆ ว่า 

“ได้ซิลูก ไม่ว่าลูกจะทำอะไรก็ตาม ลูกสามารถภาวนาพร้อมกับการกระทำของลูกได้

กิจการของลูกก็จะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเสียด้วยซ้ำไป!!!

 

เมื่อได้ยินเช่นนี้ สมศักดิ์ก็ขอบคุณคุณพ่อ และเดินด้วยหน้าตายิ้มแย้มนำคำตอบ positive นี้ ไปบอกให้สมชายเพื่อนรักได้รับทราบ  สมชายเมื่อได้ฟังแล้ว ยืนนิ่ง อ้าปากค้าง ทำหน้างงๆ พยายามทำความเข้าใจกับตนเองถึงศิลปะการตั้งคำถามที่ถูกต้อง (the art of asking the right questions)

 ˜˜˜˜˜˜˜˜

ข้อคิดของชีวิต : เราต้องการคำตอบอย่างไร ก็ขึ้นอยู่ที่คำถามของเรา 

ว่าเป็นคำถามที่ถูกต้องไหม? (right question)


( 0 Votes )Right question
Tags:     อธิษฐาน      คำถาม