กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์ วันที่ 7 กรกฎาคม 2011

มธ. 3:1-3
 

ในครั้งนั้น ยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง มาประกาศสอนในถิ่นทุรกันดารแห่งยูเดีย ยอห์นกล่าวว่า “จงกลับใจเถิด อาณาจักรสวรรค์อยู่ไม่ไกลแล้ว” ยอห์นผู้นี้คือผู้ที่ประกาศกอิสยาห์ได้กล่าวถึงว่า  คนคนหนึ่งร้องตะโกนในถิ่นทุรกันดาร “จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า จงทำทางเดินของพระองค์ให้ตรงเถิด”

มธ. 14:9-12
 

กษัตริย์ทรงเป็นทุกข์ แต่เพราะได้ทรงสาบานไว้ และเพราะเห็นแก่ผู้รับเชิญ จึงทรงสั่งให้จัดการตามที่นางขอ กษัตริย์เฮโรดทรงส่งคนไปตัดศีรษะของยอห์นในคุก เขาจึงนำศีรษะของยอห์นใส่ถาดมาส่งให้หญิงสาว หญิงสาวจึงนำไปให้มารดา บรรดาศิษย์ของยอห์นได้มารับศพไปฝัง แล้วแจ้งข่าวให้พระเยซูเจ้าทรงทราบ

 โรม 9: 16,18
 

ดังนั้น ทุกสิ่งจึงขึ้นกับพระเมตตาของพระเจ้า ไม่ขึ้นกับความตั้งใจ หรือความอุตสาหะของมนุษย์ ดังนั้น พระเจ้ามีพระประสงค์จะเมตตาผู้ใด ก็ทรงเมตตาผู้นั้น และทรงประสงค์จะทำให้ผู้ใดมีจิตใจแข็งกระด้าง พระองค์ก็ทรงทำเช่นนั้นได้

 

Jul_light

ในแผนการแห่งความรอดของมนุษยชาติ (economy of Salvation) พระเป็นเจ้ามักเตรียมเหตุการณ์แห่งชีวิตของบุคคลบางคนที่พระองค์ทรงเลือกสรร แบบที่เรามนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้ เราได้แต่แสดงความประหลาดใจใน

ความมหัศจรรย์ของเหตุการณ์ที่เกินความคาดคิดของมนุษย์ อย่างเช่นชีวิตของ นักบุญ ยอห์น บัปติสตา:

นักบุญ ยอห์น บัปติสตา เกิดจากมารดา (นักบุญ เอลีซาเบ็ธ) ผู้ที่มีบุตรยาก เช่นเดียวกับสตรีผู้ยิ่งใหญ่ (matriarch) ในประวัติศาสตร์ของชนชาติผู้ถูกเลือกสรรอีกหลายคน อาทิเช่น ซาราย/ซาราห์ มารดาของ อิสอัก (ปฐมกาล 16: 1; 17: 15-16, 19; 18: 9-14; 21: 1-7) ราเชล มารดาของโยเซฟ (ปฐมกาล 30:1,22-24; 35: 16-19)  ฮันนา มารดาของประกาศกซามูเอล (1 ซามูเอล 1:2, 5-7, 11, 19-20)

 นักบุญ ยอห์น บัปติสตา พบพระเยซูตั้งแต่ยังไม่เกิด (“ทันใดกุมารที่อยู่ในครรภ์ก็โลดเต้นยินดี” ลูกา 1: 41)  และแม้หลังจากเกิดแล้วก็ไม่ได้พบพระเยซูเลยทั้งๆ ที่บ้านของนักบุญ ยอห์น บัปติสตาอยู่ไม่ห่างจากบ้านของพระเยซูเพียงเดินทางแค่ 2 วันก็ถึงกัน

เมื่อโตขึ้นประมาณอายุ 5 ขวบ นักบุญ ยอห์น บัปติสตา ก็ใช้ชีวิตในทะเลทราย ถือศีล ภาวนา เสริมสร้างชีวิตจิตให้อยู่เหนือชีวิตกายตลอดเวลา 25 ปีในทะเลทราย ทั้งๆ ที่รู้ว่าพระแมสซีอาห์อยู่ใกล้

และเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้ว นักบุญ ยอห์น บัปติสตา ก็สำนึกถึงกระแสเรียกของตนว่า  “ข้าพเจ้าใช้น้ำทำพิธีล้างให้ท่านทั้งหลาย แต่ผู้ที่ทรงอำนาจยิ่งกว่าข้าพเจ้าจะมา และข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะแก้สายรัดรองเท้าของเขา  เขาจะทำพิธีล้างให้ท่าน เดชะพระจิตเจ้าและด้วยไฟ”  (ลูกา 3: 16)  “ผู้นี้เองที่พระคัมภีร์กล่าวถึงว่า เราส่งทูตของเรานำหน้าท่าน เพื่อเตรียมทางไว้สำหรับท่าน” (มธ. 11: 10)

ไม่มีนักบุญองค์ใดที่ดำเนินชีวิตแบบสละทุกอย่าง สละความปรารถนา สละความพึงพอใจสำหรับตัวเอง สละอำเภอใจ อย่างเช่น นักบุญ ยอห์น บัปติสตา ทั้งๆ ที่ได้พบกันก่อนคลอดจากครรภ์มารดา (นักบุญเอลีซาเบ็ธ) และรู้ว่าพระองค์เป็นใคร นักบุญ ยอห์น บัปติสตา ก็อดใจปล่อยให้ “พระเจ้าเป็นพระเจ้า”....เพียงแต่ส่งศิษย์สองคนไปทูลถามว่า “ท่านคือผู้ที่จะต้องมา หรือเราจะต้องรอคอยผู้อื่นอีก?” (ลูกา 7: 19)และด้วยกระแสเรียกประกาศกนำหน้าพระเยซูนี้เองที่พระองค์ (พระเยซู) ทรงกล่าวยกย่องนักบุญ ยอห์นบัปติสตา ว่า “ไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่า ยอห์น บัปติสตา ผู้ทำพิธีล้าง” (มธ. 11: 11)

 ก่อนที่จะถูกเฮโรดจับเข้าคุก นักบุญ ยอห์น บัปติสตา ได้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญสุดท้าย นั่นคือ การโปรดศีลล้างแก่พระเยซู แต่อย่างไม่เต็มใจนัก เพราะนักบุญ ยอห์น ทัดทานว่า “ข้าพเจ้าควรจะรับพิธีล้างจากท่าน แต่ท่านกลับมาพบข้าพเจ้า” (มธ. 3: 14)  แต่ในที่สุด ก็ต้องยอมเพราะนี่เป็นแผนการของพระเจ้าที่พระองค์ต้องการเผยให้แก่มนุษยชาติรู้ว่า “ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา”  (มธ. 3: 17)

ชีวิตของนักบุญ ยอห์น บัปติสตา เป็นพยานถึงชีวิตที่สมถะ ที่ดำเนินชีวิตอย่างสุภาพ อย่างสละตนเองจริงๆ ไม่โอ้อวดถึงพระพรต่างๆ ที่ได้รับ ไม่เปิดโอกาสให้กิจการตามกระแสเรียกของตนนำชื่อเสียงนำประโยชน์ให้แก่ตนเองเลย ตรงกันข้ามกลับสละความสะดวกสบายของชีวิต จนกระทั่งสละชีวิตของตนเอง (มาระโก 6: 17-29) ในการประกาศความจริงของพระเจ้า

(ข้อรำพึงของ Saint Francis de Salesในบทความ The Grandeur for which John was Born จาก Magnificat ฉบับวันศุกร์ 24 มิถุนายน ค.ศ. 2011)

 

ตัวอย่างชีวิตของนักบุญ ยอห์น บัปติสตา บอกอะไร สอนอะไร แก่เราคริสตชนในสมัยปัจจุบันโดยเฉพาะในประเทศไทย ในเหตุการณ์บ้านเมืองของเรา หวังว่าชีวิตของนักบุญ ยอห์น บัปติสตา คงชี้นำให้เราได้หลายอย่าง หลายทิศทาง:

  1.  ชี้หนทาง ชี้ทิศทางสู่พระเยซูคริสต์
  1.  เตรียมหนทางของพระเจ้า
  1.  ตัดถนนหนทางที่คดเคี้ยวให้ตรง
  1.  ชีวิตเรียบง่าย ประหยัด พอเพียง
  1. ชีวิต กลับใจ ใช้โทษบาป บริสุทธิ์
  1.  กล้าพูดความจริง
  1.  นำผู้อื่นสู่พระเจ้า

 

นักบุญ ยอห์น บัปติสตา ยังคงอยู่ในโลกปัจจุบันของเรา โดยผ่านกิจการ การกระทำของพวกเราคริสตชนชาวไทย และมีบุคคลท่านหนึ่งที่เลือกชื่อนักบุญ ยอห์น บัปติสตา เป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ ได้มอบข้อคิดให้เป็นมรดกแก่เราด้วยลายมือของท่านดังนี้:

Jul_godislove

jul_49th

Jul_49thMap( 0 Votes )แผนการแห่งความรอดของมนุษยชาติ
Tags:     ยอห์น      ความรอด