กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์  

วันที่ 12 พฤษภาคม 2011

may_backbone

มัทธิว 21: 28-32 

”ท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไร ชายคนหนึ่งมีบุตรสองคน เขาไปพบบุตรคนแรกพูดว่า ‘ลูกเอ๋ย วันนี้ จงไปทำงานในสวนองุ่นเถิด’ บุตรตอบว่า ‘ลูกไม่อยากไป’  แต่ต่อมาก็เปลี่ยนใจและไปทำงาน พ่อจึงไปพบบุตรคนที่สองพูดอย่างเดียวกัน บุตรคนที่สองตอบว่า ‘ครับพ่อ’ แต่แล้วก็ไม่ได้ไป สองคนนี้ใครทำตามใจพ่อ” พวกเขาตอบว่า “คนแรก” พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คนเก็บภาษีและหญิงโสเภณี จะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าก่อนท่าน เพราะยอห์นได้มาพบท่านชี้หนทางแห่งความชอบธรรม ท่านก็ไม่เชื่อยอห์น ส่วนคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีเชื่อแต่ท่านทั้งหลานเห็นดังนี้แล้ว ก็ยังคงไม่เปลื่ยนใจมาเชื่อยอห์น”

“กระดูก” ต่างๆ ในวัด/ เขตวัด/ สภาวัด 

(Bones in the Parish)

Wishbones                   

มัวแต่คิดฝัน wish อย่างนี้  เพ้อฝัน imagine อย่างโน้นแต่ไม่ยอมลงมือทำเองเลย

Jawbones                    

มัวแต่ออกกำลังขากรรไกร  พูดพล่อยๆ นินทาใส่ความคนอื่นไม่ยึดความจริง ความถูกต้อง

Collarbones                  

มัวแต่ชูคอ ยืดอก อวดความดีงามต่างๆแต่เนื้อแท้ ไม่มีอะไรเลย

Funnybones                  

มัวแต่สนุกสนาน เฮฮา ไม่เอาถ่าน ไม่มีสาระจึงไม่สามารถจริงจังกับหน้าที่รับผิดชอบได้

Drybones                     

มัวแต่ถือกฎเกณฑ์ตามตัวอักษร เคร่งครัดจนเกินไปจนกลายเป็นหิน fossil ของสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้ว

Backbones                   

เป็นกำลังสำคัญของ วัด/ สภาวัด/ เขตวัด/ ชุมชนวัด ที่ทำให้ร่างกายยืนตรงได้ เดินเหินไปมาได้อย่างกระฉับกระเฉง

แล้วตัวเราเองล่ะ เป็น bone (กระดูก) ประเภทไหน?


( 0 Votes )Bones in the Parish
Tags:     สวนองุ่น      ยอห์น      กระดูก