กลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์ วันที่ 13  มกราคม  2011

jan_gods-love

มัทธิว 22: 36-40

”พระอาจารย์  บทบัญญัติข้อใดเป็นเอกในธรรมบัญญัติ”

พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า  “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน นี่คือบทบัญญัติเอกและเป็นบทบัญญัติแรก บทบัญญัติประการที่สองก็เช่นเดียวกัน  คือท่านต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง  ธรรมบัญญัติและคำสอนของบรรดาประกาศกก็ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติสองประการนี้”

 

สัมภาษณ์พระเจ้า 

ข้าพเจ้าฝันว่า  ข้าพเจ้าได้มีโอกาสสัมภาษณ์พระเจ้า:

พระเจ้า :    เชิญเข้ามาลูก เจ้าอยากจะสัมภาษณ์พ่อหรือ?

ข้าพเจ้า :   ใช่ครับ ถ้าคุณพ่อพอจะมีเวลาให้ลูกบ้าง?

พระเจ้า :    (ยิ้ม) เวลาของพ่อนิรันดร  จะสัมภาษณ์นานเท่าไรก็ได้  ลูกจะถามอะไรบ้างล่ะ?

ข้าพเจ้า :   อะไรที่มนุษยชาติทำให้คุณพ่อประหลาดใจที่สุดครับ?

พระเจ้า :    (คิดสักครู่หนึ่ง) สิ่งที่มนุษย์ทำให้พ่อประหลาดใจที่สุด มีหลายอย่างด้วยกัน เช่น

 - มนุษย์มักจะเบื่อต่อการเป็นเด็ก เร่งให้เติบโตไวๆ แล้วอยากกลับไปเป็นเด็ก
อีกครั้ง

 - มนุษย์มักเสี่ยงต่อการเสียสุขภาพดีโดยทำงานหาเงินหามรุ่ง หามค่ำ ไม่ยอมหยุดพัก แล้วก็มาสูญเสียเงินที่อุตส่าห์ขยันหาสะสมมาไปซื้อยามารักษาโรค  เพื่อให้สุขภาพกลับคืนดี

 - มนุษย์มักจะคิดถึงอนาคตอย่างกระวนกระวาย แล้วลืมปัจจุบัน เขาจึงไม่ได้ดำเนินชีวิตทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

 - มนุษย์ใช้ชีวิตบนโลกนี้อย่างกับว่าเขาจะไม่ตาย แต่เมื่อเขาตาย เขาก็ตายอย่างกับว่าเขาไม่เคยมีชีวิตบนโลกนี้เลย

 

พระเจ้าตรัสตอบเสร็จแล้ว ก็จับมือข้าพเจ้าไว้ในอุ้งพระหัตถ์ของพระองค์ และเรานั่งนิ่งเงียบกันสักครู่ใหญ่ แล้วข้าพเจ้าขอสัมภาษณ์พระองค์ต่อว่า:

ข้าพเจ้า :     ในฐานะพระบิดา พระองค์อยากจะให้พวกลูกเรียนรู้บทเรียนชีวิตอะไรบ้าง?

พระเจ้า :      (ยิ้ม)     -จงเรียนรู้ว่า ลูกไม่สามารถบังคับให้คนอื่นรักลูกได้ แต่ลูกสามารถทำตัวเองให้เป็นที่รัก ที่น่ารัก แก่คนอื่นได้

 -จงเรียนรู้ว่า สิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิต ไม่ใช่สิ่งที่ลูกมี แต่อยู่ที่ว่าลูกเป็นใคร?

 - จงเรียนรู้ว่า คนรวยไม่ใช่เป็นคนที่มีมากที่สุด แต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุด

 - จงเรียนรู้ว่า มันใช้เวลาไม่กี่วินาทีที่จะเปิดแผล (ใจ) ที่ลุ่มลึก แต่ต้องใช้เวลาเป็นปีที่จะรักษาแผล (ใจ) นี้ได้

 - จงเรียนรู้ว่า การให้อภัยนั้น จะง่ายขึ้นหลังจากฝึกมันบ่อยๆ

  -จงเรียนรู้ว่า คนเราบางคนมีความรัก เพียงแต่ไม่รู้วิธีที่จะบอกหรือแสดงความรักนั้นออกมาให้เห็น

 - จงเรียนรู้ว่า สองคนมองสิ่งเดียวกัน แต่เห็นแตกต่างกัน

 - จงเรียนรู้ว่า เพื่อนแท้คือ ผู้ที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเรา และยังคงรักเราและชอบเราเหมือนเดิม

 - จงเรียนรู้ว่า การให้อภัยนั้น ไม่ใช่ใช้กับคนอื่น แต่ใช้กับตัวเราเองด้วย

 

ข้าพเจ้ายังนั่งอยู่ที่นั่นต่อไปอีกสักครู่ ปล่อยให้พระวาจาของพระองค์ตกผลึกในจิตใจ แล้วกล่าวขอบพระคุณพระองค์สำหรับเวลาที่พระองค์มอบให้ และสำหรับทุกสิ่ง ทุกอย่าง ที่พระองค์ประทานให้แก่ครอบครัวของข้าพเจ้า

ก่อนลาจาก พระเจ้าตรัสอีกว่า “กลับมาสัมภาษณ์อีกได้ทุกเมื่อนะลูก พ่ออยู่ที่นี่ 24/7 
(24 ชั่วโมงต่อวัน 
7 วันต่อสัปดาห์)  เพียงแต่ลูกถามมาเท่านั้น  แล้วพ่อจะตอบให้ทุกคำถาม”

 จาก An Inverview with God โดย Duane A. Vachon Liguorian,  April 2010


การแบ่งปันพระวาจาครั้งที่ 47

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2011, เวลา 9.30 – 13.30 น.

ที่บ้านคุณศิริลักษณ์ (แอน) แซ่เตียว

เลขที่ 72  ถนนวิภาวดีรังสิต 20  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ

โปรดยืนยันการมาแบ่งปันฯ ที่

02-222-7398, 02-224-5551 (คุณพอล แมรี่ สุวิช)

หรือที่ 081-400-6944 (คุณศิริลักษณ์)

mapSililukHome
( 1 Vote )สัมภาษณ์พระเจ้า